IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Anuncis

                                   

           

BORSA DE CURRÍCULUMS VITAE PER POSICIÓ PRE-DOCTORAL (Ref. CV -P. Robledo)

OFERTA:

Una posició pre-doctoral per incorporar-se al Grup de Recerca en Farmacologia i Neurociència de Sistemes (Programa de Recerca en Neurociències) de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) per a realitzar la tesi doctoral en el projecte "Marcadors moleculars i neuronals com pronòstics d'evolució en primers episodis psicòtics i efecte modulador del cànnabis. ".

Investigadora principal: Dra. Patricia Robledo Montoya.

Requisits dels candidats:

  • Es busca una persona en possessió de Màster en Neurociències, Biotecnologia o d'Iniciació a la Recerca en Salut Mental, i que tingui un expedient acadèmic amb una nota mínima de 8.3.
  • És imprescindible estar matriculat o pre-inscrit en un programa de doctorat.
  • Experiència laboral treballant amb tècniques de immunocitoquímica, Western blots, qPCR, cultius cel·lulars.
  • Coneixements bàsics d'estadística, maneig dels programes tractament de textos i gràfics.
  • Alt nivell d'anglès.
  • Es valorarà també experiència en avaluació neuropsicològica amb tests cognitius i anàlisi de dades de neuroimatge, coneixements de programari d'anàlisi de neuroimatge (FSL, SPM), programes R i Matlab.

La incorporació del candidat / a en principi estaria supeditada a la seva presentació a la convocatòria d'ajudes per a la formació de personal investigador FI de l'AGAUR i la posterior concessió de l'ajut.

Resum del projecte:


Encara que l'esquizofrènia és una malaltia mental altament incapacitant, la terapèutica actual no produeix una millora significativa sobre els símptomes negatius i el dèficit cognitiu, els principals determinants de la pèrdua de funcionalitat. En particular, el deteriorament cognitiu, que apareix abans del primer episodi psicòtic és un predictor del resultat funcional en pacients. A més, el consum de cànnabis, que suposa un major risc de desenvolupar psicosi i de fer-ho més d'hora, pot modular el dèficit cognitiu en l'esquizofrènia. Hi ha un gran consens en la necessitat d'intervenir precoçment per millorar el pronòstic i funcionalitat a llarg termini. No obstant això, encara es desconeixen els mecanismes neurobiològics subjacents a les alteracions cognitives en aquesta malaltia. L'objectiu d'aquest projecte és identificar biomarcadors moleculars i neuronals pronòstics d'evolució en primers episodis psicòtics que ens permetran avançar en el diagnòstic i l'atenció precoç de la malaltia. Primer, estudiarem les alteracions en la connectivitat cerebral utilitzant ressonància magnètica funcional, canvis en l'expressió de heteròmers CB1-5HT2A al neuroepitelio olfactiu i funció cognitiva en pacients amb primers episodis psicòtics comparats a controls sans i pacients amb esquizofrènia de llarga evolució. En una segona fase, estudiarem l'evolució d'aquests marcadors en pacients amb primers episodis psicòtics després d'un tractament d'any i mig amb antipsicòtics. A més, identificarem la modulació que exerceix el consum de cànnabis sobre aquests marcadors i el seu impacte en els dèficits cognitius presents en esquizofrènia.

Tasques a desenvolupar:

  • Estudis clínics i neuropsicològics en pacients amb primers episodis psicòtics, en pacients esquizofrènics i en consumidors habituals de cànnabis.
  • Cultius cel·lulars de mostres humanes del neuroepitelio olfactiu.
  • Assaigs bioquímics diversos incloent immunocitoquímica, Western blots, qPCR, en cultius cel·lulars.
  • Anàlisi de dades de neuroimatge amb programari especialitzat.

Per a més informació i presentació de currículums vitae, contactar amb Patricia Robledo (probledo@imim.es) i Eva Mª Vitas (evitas@imim.es). Si us plau enviar CV i còpia de l'expedient acadèmic.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte