IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Comitè d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm)

Els Comitès d'Ètica de la Investigació són organismes independents constituïts per professionals sanitaris i membres no sanitaris, que tenen com a finalitat vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels subjectes que participen en un estudi clínic, i proporcionar una garantia pública al respecte mitjançant la correcció des del punt de vista metodològic, ètic i legal de qualsevol projecte de recerca o assaig clínic que comporti algun risc físic o psicològic per a un ésser humà.

El Comitè Ètic d'Investigació Clínica del Parc de Salut Mar va ser constituït i acreditat per primera vegada l'11 de novembre de 1993 per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre de 26 d'octubre de 1992,  l'Ordre 24 d'octubre de 2006. El comitè ha estat acreditat com a Comitè Ètic d'Investigació amb medicaments (CEIm) el 7 de febrer de 2018.

L'avaluació ètica i metodològica dels protocols d'assaig clínic i projectes de recerca correspon al Comitè Ètic d'Investigació amb medicaments del Parc de Salut Mar (CEIm-PSMAR). La vocació del comitè és contribuir a millorar la qualitat i pertinença dels projectes de recerca i assaigs clínics que es pretenen desenvolupar en el nostre entorn.

Funcions

Les funcions principals del CEIm-Parc de Salut Mar, regulades per la legislació vigent, i aprovades pel Consell d'Administració del Parc de Salut Mar, són les següents:

  • Avaluar la idoneïtat del protocol en relació amb els objectius de l'estudi, la seva eficiència científica i la justificació dels riscos i molèsties previsibles, ponderades en funció dels beneficis esperats pels subjectes i la societat.
  • Avaluar la idoneïtat de l'equip investigador, tenint en compte la seva experiència i la capacitat investigadora per dur a terme l'estudi, en funció de les obligacions assistencials i dels compromisos prèviament adquirits amb altres protocols d'investigació.
  • Avaluar la informació que es donarà "per escrit" als subjectes participants en la recerca o, en el seu defecte, al seu representant legal; avaluar la forma en que l'esmentada informació serà proporcionada i el tipus de consentiment que s'obtindrà.
  • Comprovar la compensació i tractament que s'oferirà als subjectes de l'estudi en cas de lesió o mort atribuïbles a l'estudi i comprovar l'assegurança o indemnització prevista per cobrir les responsabilitats del promotor, investigador, col·laboradors i titular del Centre on es realitzi l'estudi.
  • Conèixer i avaluar les compensacions que rebran els investigadors i els subjectes de la recerca per la seva participació en l'estudi.
  • Realitzar el seguiment dels estudis des del seu inici fins la recepció de l'informe final.

Contacte

Responsable:
Cristina Llop(ELIMINAR)

Horari: 9 a 14 dll-dv

Tel:
93 316 06 79

Fax:
93 316 06 36

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte