IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Comitè d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm)

Els Comitès d'Ètica de la Investigació amb Medicaments (CEIm) són comitès independents dels promotors de projectes de recerca i dels investigadors, que tenen com a finalitat vetllar per la correcció des del punt de vista metodològic, ètic i legal de qualsevol projecte de recerca que comporti algun risc físic o psicològic per a un ésser humà.

El Comitè Ètic d'Investigació amb Medicaments del Parc de Salut Mar (CEIm-Parc de Salut Mar) va ser constituït i acreditat per primera vegada l'11 de novembre de 1993 per la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya d'acord amb l'Ordre de 26 d'octubre de 1992,  l'Ordre 24 d'octubre de 2006. Acreditat com a CEIm el 7de febrer de 2018.

Les funcions principals del CEIm-Parc de Salut Mar, regulades per la legislació vigent, i aprovades pel Consell d'Administració del Parc de Salut Mar, són les següents:

 • Avaluar la idoneïtat del protocol en relació amb els objectius de l'estudi, la seva eficiència científica i la justificació dels riscos i molèsties previsibles, ponderades en funció dels beneficis esperats pels subjectes i la societat.
 • Avaluar la idoneïtat de l'equip investigador, tenint en compte la seva experiència i la capacitat investigadora per dur a terme l'estudi, en funció de les obligacions assistencials i dels compromisos prèviament adquirits amb altres protocols d'investigació.
 • Avaluar la informació que es donarà "per escrit" als subjectes participants en la recerca o, en el seu defecte, al seu representant legal; avaluar la forma en que l'esmentada informació serà proporcionada i el tipus de consentiment que s'obtindrà.
 • Comprovar la compensació i tractament que s'oferirà als subjectes de l'estudi en cas de lesió o mort atribuïbles a l'estudi i comprovar l'assegurança o indemnització prevista per cobrir les responsabilitats del promotor, investigador, col·laboradors i titular del Centre on es realitzi l'estudi.
 • Conèixer i avaluar les compensacions que rebran els investigadors i els subjectes de la recerca per la seva participació en l'estudi.
 • Realitzar el seguiment dels estudis des del seu inici fins la recepció de l'informe final.

Àmbit d’actuació del CEIm-PSMAR

 • Hospital del Mar
 • Hospital de l'Esperança
 • Centre Fòrum
 • CUAP Ciutat Vella - Centre Peracamps
 • Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López (CAEMIL)
 • CAS de la Barceloneta
 • CAS Fòrum
 • CAP Salut Mental Sant Martí
 • Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Sant Martí Sud
 • Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
 • Escola Superior d’Infermeria del Mar
 • Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària
 • CAP Larrard. Centre d’atenció primària del PAMEM.
 • CAP Barceloneta. Centre d’atenció primària del PAMEM.
 • CAP Vila Olímpica. Centre d’atenció primària del PAMEM.
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF)-Departament de Ciències Experimentals i de la Vida. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
 • Centre de Regulació Genòmica (CRG)
 • Agència de Salut Pública del Consorci Sanitari de Barcelona
 • Institut de Salut global ISGlobal Campus Mar (antic CREAL)
 • Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya
 • Fundació BarcelonaBeta Brain Research Center
 • Laboratori de Referència de Catalunya
 • Laboratori Unitat Farmacològica IMIM

Contacte

Responsable:
Cristina Llop(ELIMINAR)

Horari: 9 a 14 dll-dv

Tel:
93 316 06 79

Fax:
93 316 06 36

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte