IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Canal de denúncies

L’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), vol aconseguir que la responsabilitat, l'eficiència i el rigor en la utilització dels recursos sigui, cada cop més, una cultura integrada en tots els procediments i en tots els qui hi participin per assolir l'excel·lència.

En aquest sentit, es requereix que els i les professionals i el personal col·laborador que actuï en nom i/o per compte de la Institució, ho facin seguint i respectant en tot moment la legislació vigent, i la normativa interna que siguin aplicables. Així mateix, es requereix que, en cas de detectar algun comportament contrari a tot això, es faci ús del Canal de denúncies.

Resulta de gran importància la cooperació de tercers a l'hora de detectar possibles conductes irregulars, i per aquest motiu també es posa a la seva disposició el Canal de denúncies.

Per tal de canalitzar les comunicacions de possibles irregularitats o incompliments  que puguin constituir una vulneració de la normativa, tant externa, com interna, pròpia de la Institució posem a l’abast de tothom aquest correu electrònic canaldedenuncies(ELIMINAR)@imim.es.

Així mateix us adjuntem el Reglament del canal de denúncies.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte