IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Comitè per a la integritat de la recerca

El Comitè per a la Integritat de la Recerca (CIR) és un òrgan constituït lliurement i voluntàriament pels investigadors dels centres que formen el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB): l'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques); el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (CEXS-UPF); el Centre de Regulació Genòmica (CRG); el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL); el Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) i l'Institut d'Alta Tecnologia (IAT).

Actua de manera independent i plenament al servei de la comunitat científica i del personal investigador d'aquests Centres, amb l'objectiu de recolzar la qualitat de la recerca i contribuir a preservar la seva integritat.

Les funcions del Comitè per a la Integritat de la Recerca són:

  • Vetllar per l’observança i acompliment del preceptes que s’inclouen en el Codi de Bones Pràctiques Científiques
  • Actuar com a òrgan d’arbitratge davant les incerteses o conflictes que es puguin presentar en relació amb la integritat de la recerca en aquest sentit, les decisions són vinculants per a tota persona que sotmeti els seus conflictes al CIR
  • Informar i sensibilitzar a la comunitat científica dels centres del PRBB pel que fa als esdeveniments, necessitats i orientacions relatives als aspectes ètics i deontològics de la recerca biomèdica
  • Romandre atent i receptiu envers els nous problemes relacionats amb la integritat de la recerca així com proposar a la Comissió Científica del PRBB l’actualització dels continguts del CBPC

Contacte

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Tel:
93 316 00 00
cir(ELIMINAR)@prbb.org

Doctor Aiguader 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte