IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Serveis sanitaris - Línies de recerca

El nostre grup aplica mètodes epidemiològics i psicomètrics per produir nous coneixements sobre les necessitats d'atenció sanitària i els resultats obtinguts de la utilització de serveis sanitaris. El nostre interès en la recerca se centra en la càrrega dels trastorns mentals comuns i el càncer. Utilitzem mètodes moderns de mesura de la qualitat de vida relacionada amb la salut, el benestar, la funcionalitat i la discapacitat. Desenvolupem a més una sèrie d'activitats educatives, de tutoria i de transferència de coneixement. El nostre grup està format per 15-20 professionals multidisciplinaris i és membre del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (Instituto de Salud Carlos III) i està reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya.

LÍNIES DE RECERCA

  • Mesura de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS). Desenvolupament i avaluació d'instruments de QVRS per als serveis sanitaris, salut pública i recerca clínica. Hem adaptat i validat més de 40 instruments de QVRS, elaborant una guia estàndard per avaluar la qualitat d'aquests instruments (EMPRO), i hem desenvolupat un "Procediment i sistema per avaluar la qualitat de vida relacionada amb la salut d'un individu" (patent número P200600211). Hem desenvolupat i allotjat la plataforma tecnològica BiblioPRO, una biblioteca virtual de qüestionaris de QVRS en castellà. A més, col·laborem amb importants iniciatives de recerca:  iniciativa PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System), finançada pels Instituts Nacionals de Salut dels EUA; PROMIS-HealthMeasures; el Comitè de Estàndards i Bones Pràctiques Científiques de la International Society for Quality of Life Research (ISOQOL), i l'ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement), entre d'altres. Participem en diversos projectes finançats per la UE:”Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related quality of life data in cancer clinical trials” (SISAQOL); International Quality of Life Outcomes Database (IQOD), Measuring Health and Disability in Europe (MHADIE) y el KIDSCREEN project.
  • Estimació de la càrrega de malaltia mental. La nostra recerca se centra en la freqüència, factors de risc, discapacitats i costos econòmics i socials associats a les malalties mentals més prevalents i el suïcidi. Som membres del World Mental Health (WMH) Suveys Consortium, un consorci format per més de 30 països, coordinat per la Universitat de Harvard i l'OMS per promoure a tot el món estudis d'epidemiologia psiquiàtrica en població general i estudiants universitaris. El nostre grup lidera els països europeus participants i l'àrea d'anàlisi de la càrrega de malaltia mental. Les contribucions del consorci WMH són rellevants per millorar el coneixement de les necessitats d'atenció sanitària i suposen una base més sòlida per a la presa de decisions i el desenvolupament i l'avaluació de polítiques sanitàries. A més, col·laborem amb els agents de salut mental de la Unió Europea, nacionals, regionals i locals per orientar la planificació i la prestació de serveis de salut mental més eficients i equitatius.
  • Avaluació de l'efectivitat i eficiència dels serveis sanitaris. Dissenyem estudis i apliquem Mesures de Resultats Percebuts pels Pacients (PROMs) i altres Avaluacions de Resultats Clínics (COA) per avaluar l'eficàcia, l'efectivitat i l'eficiència dels procediments mèdics i programes de salut. El càncer de pròstata, els trastorns mentals comuns i l'asma són els nostres focus principals de recerca. El projecte sobre l'asma en nens i adolescents ARCA (sigles de l’anglès: “Asthma Research in Children and Adolescents“), un estudi prospectiu observacional multicèntric, es va dissenyar per aportar proves sobre l'evolució dels pacients joves amb asma persistent. L'app ARCA va ser dissenyada per recollir regularament els resultats percebuts pels pacients (PRO) en aquest projecte. Col·laborem amb els governs locals, regionals i nacionals, ja que la nostra recerca s'orienta a les troballes que són rellevants per a la presa de decisions clíniques i reguladores. Actualment, el grup forma part del TrueNTH Global Registy – Prostate Cancer Outcomes, una iniciativa internacional de la Fundació Movember.

Contacte

Coordinador:
Jordi Alonso(ELIMINAR)

Tel:
(34) 93 316 07 60

Fax:
(34) 93 316 07 97

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte