IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Serveis sanitaris - Línies de recerca

El nostre grup aplica mètodes epidemiològics i psicomètrics avançats per a produir nou coneixement sobre les necessitats existents en atenció sanitària i els resultats obtinguts de la utilització de serveis sanitaris. El nostre interès focalitza en la recerca de la càrrega dels trastorns mentals comuns i el càncer Utilitzem mètodes moderns de mesura de la qualitat de vida relacionada amb la salut, el benestar, la funcionalitat i la discapacitat. A més de recerca, desenvolupem activitats educatives, de tutoria i de transferència de coneixement. El nostre equip està format per uns 20 professionals procedents de diferents especialitats, com medicina, estadística, psicologia, sociologia i economica. El nostre grup és part de CIBER en Epidemiologia i Salut Pública (Instituto de Salud Carlos III) i està reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per l’AGAUR (DIUE, Generalitat de Catalunya).

LÍNIES DE RECERCA

  • Mesura de Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS). Desenvolupament i avaluació d’instruments de QVRS en una línia de recerca transversal (serveis sanitaris, salut pública i clínica). Hem adaptat i validat més de 40 instruments de QVRS, desenvolupat una guia estàndard per avaluar la qualitat d’aquests instruments (EMPRO), i desenvolupat un “Procediment i sistema per avaluar la qualitat de vida relacionada amb la salut d’un individu” (patent n. P200600211, maig 1999). Col·laboració en proyectes finançats per la Unió Europea: International Quality of Life Outcomes Database (IQOD), Measuring Health and Disability in Europe (MHADIE) i el projecte KIDSCREEN. Participem a la iniciativa PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) finançada pels NIH, i J. Alonso és membre de la junta directiva de PROMIS Health Organization (PHO). Lideratge científic de la plataforma tecnològica BiblioPRO, biblioteca virtual de qüestionaris de QVRS en espanyol.
  • Estimació de la càrrega de malaltia mental. Recerca sobre freqüència, factors de risc, discapacitat i costos econòmics i socials associats a les malalties mentals més prevalents. Realitzada en col·laboració amb el World Mental Health (WMH) Surveys Consortium, a 29 països, sota direcció de la Universitat de Harvard i la OMS. El nostre grup lidera la col·laboració de 10 països europeus amb finançament de la Comissió Europea i altres fons. Anàlisi de la càrrega de malaltia mental a Europa i estimacions de la necessitat d’atenció. Inclou també estudis en poblacions específiques (com estudiants universitaris) realitzats en diferents països de manera simultània. Les constribucions del consorci WMH són rellevants per millorar el coneixement de les necessitats d’atenció sanitària i suponen una base més sòlida per a la presa de decisions i el desenvolupament i l’avaluació de polítiques de salut.
  • Avaluació de l’eficiència i efectivitat dels serveis sanitaris. Aplicació d’instruments de mesura de Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS) com a resultats en l’avaluació de l’eficàcia, efectivitat i eficiència dels procediments mèdics o programes sanitaris, especialment en pacients amb càncer. Anàlisi cost-efectivitat i cost-utilitat (utilitzant instruments psicomètrics o economètrics per mesurar la QVRS, respectivament) per a la avaluació econòmica dels serveis sanitaris. Els resultats d’aquesta línia de recerca són rellevants per a la presa de decisions de metges clínics i planificadors i, per tant, contribueix a la millora de la qualitat i eficiència del sistema nacional de salut.

Contacte

Coordinador:
Jordi Alonso(ELIMINAR)

Tel:
(34) 93 316 07 60

Fax:
(34) 93 316 07 97

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte