Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Control del dopatge a l’esport Rosa Ventura

  "TREBALLEM PER UN ESPORT NET"

El Grup de Recerca en Control del Dopatge a l’Esport desenvolupa una important activitat en recerca per contribuir al progrés del control del dopatge a l’esport per tal de garantir un esport net i protegir la salut dels esportistes. Està format pel personal del Laboratori Antidopatge de Catalunya.

El grup de recerca ha rebut el reconeixement per part de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya) com a grup de recerca consolidat (2017 SGR 81).

Els treballs de recerca estan focalitzats en el desenvolupament i la millora de les metodologies analítiques per detectar l’ús de substàncies i mètodes dopants, i en la recerca de nous marcadors per millorar la detecció de les substàncies i mètodes prohibits a l’esport. Addicionalment, el Grup treballa en l’estudi de noves tècniques d’espectrometria de masses per a la detecció i quantificació de drogues d’abús i fàrmacs i els seus metabòlits, i metabòlits endògens en fluids biològics, per realitzar estudis de farmacocinètica, metabolisme i farmacodinàmia. També col.labora amb altres grups de recerca en la determinació de contaminants ambientals en mostres biològiques.

Les principals àrees d'interès en els projectes d'investigació del grup són les següents:

  • Metabolisme d’esteroides anabolitzants (metabòlits de llarga detecció).
  • Detecció de l’administració d’esteroides endògens.
  • Estudis sobre els factors que influeixen en el perfil esteroidal.
  • Distinció entre l’ús prohibit i permès de glucocorticoids.
  • Distinció entre l’ús prohibit i permès de β2-agonistes
  • Detecció del ús de transfusions de sang.
  • Detecció de pèptids alliberadors de l’hormona de creixement.
  • Utilització de gotes de sang seca (dried blood spots) en el control del dopatge.

El Grup desenvolupa projectes de recerca finançats per organismes nacionals i internacionals.

El Laboratori Antidopatge de Catalunya és un dels laboratoris acreditats per l’Agència Mundial Antidopatge (WADA-AMA) per realitzar controls de dopatge en atletes. El Laboratori va rebre la seva primera acreditació l’any 1985 pel Comitè Olímpic Internacional. El Laboratori està també acreditat per l’Association of Official Racing Chemists (AORC) des de l’any 1994 per realitzar controls de dopatge en animals. Per dur a terme les seves activitats i complir amb les directives de la WADA i l’AORC, el Laboratori està acreditat d’acord amb la Norma ISO 17025 per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC nº 239/LE485)des de l’any 2000.

El Laboratori està equipat amb una àmplia gama d’instruments de cromatografia acoblada a l’espectrometria de masses: cromatografia líquida-espectrometria de masses en tàndem (triple quadrupol), cromatografia de gasos-espectrometria de masses, cromatografia de gasos-espectrometria de masses en tàndem (triple quadrupol), i cromatografia de gasos-espectrometria de masses de relació isotòpica. També disposa d’equipament per a l’aplicació de mètodes immunològics i electroforesi.

El Laboratori té més de 200 publicacions científiques, i membres del laboratori han estat premiats per la seva activitat científica (Manfred Donike Award-Scientific Excellence in Dope Analysis, els anys 2003 i 2004; Premio Nacional de España en Investigación en Medicina del Deporte, l’any 2010).

Investigadors del Laboratori participen en diversos programes de formació entre els que cal destacar: Grau en Biologia Humana, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; Màster en Laboratori de Anàlisi, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona; European Master on Quality in Analytical Laboratories, Universitat de Barcelona, Barcelona; Máster en Análisis Forense, Universidad del País Vasco, Bilbao; Título propio: Química y genètica en nutrición y deporte, Universidad del País Vasco, Bilbao; Máster Universitario en Técnicas Cromatográficas Aplicadas, Universitat Jaume I, Universitat de Girona i Universitat Rovira i Virgili; Màster de Química Analítica, Universitat de Barcelona, Barcelona i Escola Professional de Medicina de l’Educació Física i l’Esport, Universitat de Barcelona, Barcelona.

Com a conseqüència de l’activitat investigadora i de la vinculació amb el món universitari, en el Laboratori s’han desenvolupat un gran nombre de Tesis Doctorals.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte