IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Events

  • September 23, 24 and 25, 2015 – SENC 2015, Granada, Spain 

Contact

Group leader:
M. Victoria Puig

Tel:
0034 933160482

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Legal Note | Cookie Policy | Site Index | Accessibility | Find Us | Contact