Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Teràpies d'ablació en cirurgía oncològica Fernando Burdío

Tornar

Coolinside

El principal propòsit del nostre grup és traslladar noves idees des del banc fins al llit del pacient. Hem desenvolupat des de la prova de concepte a la posada al mercat un dispositiu basat en corrents de radiofreqüència (RF) per a la resecció quirúrgica d'òrgans tous que permet reduir la pèrdua de sang durant la transecció. Després estudis de modelatge per ordinador, banc de proves, estudis preclínics en model animal, i assaigs clínics, la tecnologia és actualment comercialitzada amb el nom de Coolinside® (http://www.metablate.com/our_results.html).

Es va obtenir el marcatge CE d'aquest desenvolupament després de concloure en l'any 2010 l'assaig clínic sobre 36 pacients afectes de metàstasis hepàtiques en els quals es va emprar aquest dispositiu com a únic sistema d'hemostàsia durant l'hepatectomia. Actualment aquest dispositiu està en el mercat (més de 1000 pacients de diversos hospitals ja s'han beneficiat d'aquesta tecnologia). Aquest projecte de translació clínica des de la prova de concepte a la pràctica clínica habitual va obtenir el Premi Nacional de Cirurgia a l'any 2009 i 2011 i el premi Lino Torre en excel·lència d'investigació quirúrgica a l'any 2011.

coolinside

Esquema de funcionament del Coolinside®. Superior: vista lateral que mostra la secció distal amb el full de bisturí (A) i la coagulació amb la part proximal activa (B), així com el sentit d'avanç de la sonda sobre el teixit diana. Inferior: vista transversal d'un fragment de teixit mostrant dues aplicacions seqüencials. Cada aplicació consta de dos passos: primer, el teixit s'escalfa (i coagula) aplicant corrents de radiofreqüència (fletxes) utilitzant la secció proximal (passos 1 i 4), després la fulla de la secció distal resseca el teixit prèviament coagulat (passos 2 i 5).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte