Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Recerca cel·lular en inflamació i cartílag Jordi Monfort

El Grup de Recerca Cel·lular en Inflamació i Cartílag de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques de Barcelona (IMIM) és un grup clínic / bàsic compost per membres del servei de Reumatologia i del de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital del Mar, així com per personal d'investigació del propi IMIM.

En aquest moment, el grup de recerca està format per 9 reumatòlegs, 4 traumatòlegs, 1 infermera, 1 psicòloga i 2 investigadors biomèdics científics. El grup ha format part de la xarxa de recerca en malalties inflamatòries, com a grup clínic de suport. Pertany, al seu torn, a la unitat d'investigació en fisiopatologia òssia i articular (URFOA) que està acreditat per l'AGAUR com a grup de recerca consolidat des del 2009 i ha estat reacreditat en la passada convocatòria (2017 SGR 502).

Donada la variabilitat dels membres que componen el grup, els seus centres d'interès són diversos, però es poden resumir en 3 línies fonamentals:

1.-Estudi de malalties inflamatòries inmunomediadas:

Dins d'aquesta línia, el grup manté col·laboracions actives tant amb societats científiques (com la Societat Espanyola i la Societat Catalana de Reumatologia), com amb hospitals autonòmics (com l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic i l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova) i nacionals (com l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla). Entre els projectes en desenvolupament cal destacar:

 • Diagnòstic precoç de malalties inmunomediadas mitjançant tècniques d'imatge: L'objectiu és millorar el pronòstic dels pacients gràcies a abordatges terapèutics precoços que es puguin realitzar en diagnosticar les patologies en les seves primeres fases (J Rheumatol. 2016; 43 (9): 1631-6 ; J Rheumatol. 2014; 41 (8): 1623-9) Aquest treball es porta a terme en col·laboració amb el Servei de Radiologia de l'Hospital del Mar.
 • Estudi de la fisiopatologia d'altres malalties reumatològiques: Se centren principalment en el lupus (Semin Arthritis Rheum. 2018; doi: 10.1016 / j.semarthrit.), La fibromiàlgia (Gene. 2013, 10; 512 (2): 305-8) i l'osteoporosi (Calcif Tissue Int. 2010; 86 (3): 220-6). Aquesta línia ha donat lloc a 2 tesis doctorals.
 • Marcadors pronòstic de malalties inmunomediadas: És una nova línia d'investigació que s'ha iniciat gràcies al finançament obtingut de l'ISCIII dins del subprograma de projectes d'Investigació en Salut així com de societats nacionals i autonòmiques de reumatologia, per al projecte titulat "Valoració pronòstica del valor dels productes de glicació avançada (AGEs) en els desordres inflamatoris inmunomediados i la seva comparació amb els valors en la població general "(PI18/00059). En aquest projecte es col·labora amb la línia d'Investigació en Estratègies Innovadores de Prevenció de les Malalties Cròniques (liderat per la Dra. Maria Grau, investigadora contractada pel Programa Miguel Servet des de l'any 2013), format per membres del Grup d'Epidemiologia i Genètica cardiovascular de l'IMIM.
 • Estudis observacionals multicèntrics: L'equip ha participat en estudis sobre la seguretat i eficàcia de diversos tractaments per a aquest tipus de patologies, així com per conèixer l'adherència terapèutica, la possibilitat de reducció de dosi de fàrmacs biològics o la immunogenicitat dels pacients.
 • Col·laboració en bases de dades nacionals: BIOBADASER i RELESER.

2. Estudi de la fisiopatologia de l'artrosi:

El grup està implicat en l'estudi de la fisiopatologia de l'artrosi des de diversos punts de vista. És pioner en l'estudi de la sensibilització central al dolor en els pacients artròsics, observant semblances amb els pacients que presenten fibromiàlgia. Les principals línies de recerca en aquest àmbit són:

 • Components de la matriu del cartílag i la seva degradació: El grup ha descrit components matricials no localitzats prèviament en aquest teixit (Osteoarthritis Cartilage 2008; 16 (7): 749-755., Sci Rep 2018, 8 (1) i la seva possible funció, així com la degradació que pateixen per mitjà de proteases presents en la patologia artròsica (Arthritis Res Ther 2006; 8 (1), Jt Bone Spine 2014; 81 (2): 137-141). en aquest apartat el grup col·labora amb la Unitat d'Investigació en Artrosi de la Universitat de Mont-real, dirigida pel Dr. Pelletier. Ha rebut finançament del subprograma de projectes d'Investigació en Salut (PS09 / 01341), així com de societats nacionals i autonòmiques de reumatologia. Aquests estudis han donat lloc a 2 tesis doctorals.
 • Fenotipació del pacient artròsic: Aquesta línia té com a objectiu una millor classificació dels pacients artròsics segons les seves característiques físiques, clíniques, conductuals i d'imatge, amb la finalitat de poder actuar d'una manera més dirigida segons la tipologia concreta del pacient. Es desenvolupa conjuntament amb la unitat de Simulació, Imatge i Modelatge per a Sistemes Biomèdics (SYMBioSys) del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra. Ha rebut finançament  del Programa Estatal de R+D+I orientat a reptes de la Societat el Ministeri d'Economia i competitivitat (DPI2016-80283-C2-2-R).
 • Tractaments en l'artrosi: En grup treballa activament en aquest àmbit tant mitjançant investigació pròpia com col·laborativa. A més, el Dr. Monfort és membre de European Viscosupplementation Consensus Group. Els estudis s'han dut a terme en col·laboració amb altres grups internacionals (principalment amb la Unitat d'Investigació en Artrosi de la Universitat de Mont-real), donant lloc a articles científics publicats en revistes d'alt impacte (Ann Rheum Dis 2016; 75 (1) : 37-44; Cartilage. 2018 doi: 10.1177 / 1947603518783455).
 • Sensibilització central al dolor: El nostre grup ha estat el primer a caracteritzar el fenomen de sensibilització central en l'artrosi i comparar-lo amb els patrons obtinguts en la fibromiàlgia. Aquesta línia es realitza en col·laboració amb la Unitat de Recerca en Ressonància Magnètica de l'Hospital del Mar (membre del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental, CIBERSAM, (Pain 2017; 158 (9): 1831-1838; Journal of Rheumatology 2014 ; 41 (11), pp. 2240-2248).

3. Patologies del genoll:

El grup es centra en la investigació de nous enfocaments en el tractament quirúrgic de les patologies del genoll, ja siguin degudes a traumatismes, la morfologia del pacient o activitat esportiva / degenerativa. Les línies de recerca del grup en aquest àmbit són:

 • Biocompatibilitat de suports macroporosos i cèl·lules mare mesenquimals per a la seva utilització en pròtesis: Aquesta línia d'investigació s'ha consolidat mitjançant diversos projectes finançats pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MAT2004-04980- C02-02 , MAT2007-66759-C03-02, MAT2010-21611-C03-02, EC11-436). En ells s'ha estudiat si la formació matricial del teixit sobre el qual es col·loca el suport presenta una composició i estructura semblant a la del teixit original, amb la finalitat de crear pròtesis reabsorbibles que permetin la regeneració del teixit (Arthroscopy - Journal of Arthroscopic and Related Surgery 2018; 34 (5): 1621-1627, International Journal of Artificial Organs 2015; 38 (12): 659-666). Aquests projectes es realitzen en col·laboració amb el Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular de la Universitat Politècnica de València, així com amb el Banc de sang i Teixits de Catalunya. Els resultats han donat lloc a diverses publicacions i a 2 tesis doctorals.
 • Intervencions quirúrgiques de l'articulació: El grup clínic treballa en la millora i avaluació d'aproximacions quirúrgiques com la reconstrucció de lligaments, la osteotomia, o la pròtesi articular. Aquesta línia tan àmplia d'investigació ha donat lloc a publicacions en revistes d'alt impacte (Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2018; 26 (2): 558-562; Orthopaedics and Traumatology: Surgery and Research 2018; 104 (2): 193 -196) i a 11 tesis doctorals en els últims 5 anys.

Contacte

Coordinador:
Jordi Monfort(ELIMINAR)

Tel:
93 248 32 27

Fax:
93 248 32 59

Pg Marítim, 25-29
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte