IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Epidemiologia i genètica cardiovascular Roberto Elosua

Les principals linies de recerca del grup són:

Registre d’infarts de miocardi segons les dades hospitalàries i de població: l’estudi REGICOR (Registre Gironí del COR).

Des de 1978 s’han registrat tots els pacients amb infart de miocardi (IM) que han estat atesos a l’Hospital Josep Trueta de Girona. L’any 1988, vam ampliar el nostre registre hospitalari a tota la població de Girona segons la metodologia MONICA. Aquest registre hospitalari i de població ha resultat útil per avaluar els canvis de tractament, les característiques clíniques i el pronòstic a llarg i curt termini des de 1978 fins a l’actualitat, així com per calcular els casos de malaltia cardíaca coronària a Espanya, amb els quals s’aconsegueixen dades sobre la taxa de mortalitat, la incidència i la letalitat de l’IM de la nostra població.

Aquest registre ha tingut un gran impacte en la salut pública ja que s’ha convertit en la font d’informació sobre el tractament real dels pacients amb IM en el sistema sanitari espanyol i ha proporcionat dades sobre el mal ús d’alguns tractaments i altres mesures de prevenció secundària (Ministeri de Sanitat espanyol, Pla integral de cardiopatia isquèmica 2004-2007; Generalitat de Catalunya, Plans de salut cardiovascular ) Més

Prevalença dels factors de risc cardiovascular. Funcions del risc cardiovascular.

El nostre grup ha realitzat tres estudis transversals de població independents a la província de Girona amb l'objectiu de determinar la distribució i la prevalença dels factors de risc cardiovascular de la nostra població: a 1995 (n=1748), a 2000 (n=3026) i a 2005 (n=6352). Des del punt de vista epidemiològic, aquest estudi ha recolzat la idea que hi ha una paradoxa al sud d’Europa caracteritzada per una prevalença elevada de factors de risc cardiovascular i una baixa incidència d’IM. Més

Des d’una perspectiva sanitària, el Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya han utilitzat els nostres resultats per elaborar i avaluar diferents Plans de Salut Cardiovascular.

Activitat física: mesura, pràctica i relació amb la salut cardiovascular.

El nostre grup ha adaptat i validat un instrument que permet mesurar la pràctica de l’activitat física en el temps lliure dels individus espanyols. S’ha establert una relació entre la pràctica de l'activitat física i alguns factors de risc cardiovascular, com dislipèmia, oxidació lipídica i biomarcadors inflamatoris. El nostre grup també ha avaluat la relació entre la pràctica esportiva i alguns possibles riscos associats, com la incidència de fibril.lació auricular. Més

Genètica demogràfica.

El nostre objectiu és contribuir a identificar les variants genètiques habituals i les noves vies que subratllen el risc de malalties cardiovasculars per tal de millorar el nostre coneixement sobre la patogènia, el tractament i la prevenció d’una de les principals causes de mort del món industrialitzat. En aquests últims anys, el nostre grup ha estat treballant en aquest tipus d'estudis seguint un enfocament possiblement genètic. Actualment, estem participant en alguns estudis d’associació genòmica que tenen a veure amb els trets cardiovasculars. Més

Contacte

Coordinador:
Roberto Elosua

Tel:
93 316 07 27

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte