IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Protocols normalitzats de treball

El CEIC-PSMAR disposa d'una Normativa de funcionament (versió 2ª aprovada pel CEIC-PSMAR el 6 de maig de 2002) i de Protocols Normalitzats de Treball (PNTs) (versió 5ª aprovada pel CEIC-PSMAR el 22 de febrer de 2011), que poden ser consultats o sol·licitats per l'investigador a la Secretaria del CEIC-PSMAR:

  • PNT 001: Principis bàsics que regeixen l'actuació del Comitè 
  • PNT 002: Composició del Comitè i àmbit d'actuació
  • PNT 003: Funcions que desenvolupa el Comitè
  • PNT 004: Funcions del president, vice-president i secretari
  • PNT 005: Substitució i renovació dels membres del Comitè
  • PNT 006: Convocatòria i periodicitat de les reunions
  • PNT 007: Recepció de protocols i notificació de decisions
  • PNT 008: Avaluació de protocols d'assaigs clínics
  • PNT 009: Presa de decisions
  • PNT 010: Seguiment dels assaigs
  • PNT 011: Arxiu de la documentació
  • PNT 012: Designació d'experts o consultors
  • PNT 013: Preparació i conducció de les reunions
  • PNT 014: Preparació i aprovació de les actes de les reunions

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte