Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Agenda

12/12/2009

Reunió del Grup Espanyol d'Investigació Dermatològica de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV)

Auditori Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (Dr. Aiguader, 88)

El dissabte 12 de desembre de 2009 se celebra al PRBB la Reunió del Grup Espanyol d'Investigació Dermatològica de l'AEDV. Aquestes reunions són un punt de trobada periòdic entre els dermatòlegs interessats en la recerca dermatològica. A part de compartir experiències, facilitar sinèrgies i estimular col·laboracions entre dermatòlegs amb activitat investigadora, suposen un apropament de la recerca als dermatòlegs en formació.

More events

Related links

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Legal Notice and Privacy Policy | Cookie Policy | Site Index | Accessibility | Find Us | Contact