Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

30/06/2020 - Informació general

Dos projectes amb participació de l'IMIM seleccionats a la convocatòria Retos-Colabora de l'Agència Estatal d'Innovació

Els projectes seleccionats són "Obtenció de principis actius antioxidants a partir de la beina de garrofa i validació del seu potencial terapèutic" en el que participen l'empresa Euronutra, l'IBIMA (Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga), l'IMIM (Institut Hospital de la Mar d'Investigacions Mèdiques) i el CRG (Centre de Regulació Genòmica); i el projecte "Desenvolupament d'una teràpia per a la síndrome del X-Fràgil" en el que participa l'empresa Connecta Therapeutics, l'IMIM i el CRG.

L'Agència Estatal d'Innovació convoca aquests ajuts en el marc del Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, amb l'objectiu de finançar projectes de cooperació entre empreses i organismes de recerca per a la realització conjunta de projectes de R+d, propers al mercat i que per la seva temàtica estiguin alineats amb les prioritats establertes en els Reptes del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. La convocatòria d'enguany compta amb un pressupost de 260 milions d'euros i un dels requeriments és que el coordinador sol·licitant de l'ajut ha de ser una empresa.

El projecte "Obtenció de principis actius antioxidants a partir de la beina de garrofa i validació del seu potencial terapèutic" combinarà el desenvolupament tecnològic d'un procés d'extracció sense dissolvents orgànics de principis actius a partir de la beina de la garrofa i proves de concepte d'eficàcia en patologies cròniques d'aquests principis actius i la biodisponibilitat dels principis actius en models animals. L'IMIM s'encarregarà d'analitzar la composició, activitat del concentrat de la fracció soluble d'antioxidants de la beina del fruit del garrofer, així com determinar la biodisponibilitat dels extractes de polifenols en model animal a dosi única i a dosis repetides i la seva capacitat antioxidant in vivo i ex vivo. El pressupost total del projecte és de 2.203.233,48 euros distribuit segons activitat entre l'empresa i l'IBIMA, l'IMIM i el CRG.

El projecte "Desenvolupament d'una teràpia per a la síndrome del X-Fràgil" aprofundirà en el mecanisme d'acció, l'escalat i formulació del medicament de la molècula JRP655, una nova molècula química first-in-class de l'empresa Connecta Therapeutics capaç de modular la neuroplasticitat dirigint-se a l'origen fisiopatològic de la síndrome del X-Fràgil. També es desenvoluparan tots els estudis de preclínica toxicològica. L'IMIM s'encarregarà de dur a terme els assajos clínics en Fase I (dosi única i dosis repetides ascendents), mentre que els estudis de farmacologia es realitzaran al CRG. El pressupost total del projecte és de 1.759.853,67 euros, distribuit segons activitat entre l'empresa i l'IMIM i el CRG.

Entre els objectius d'aquesta convocatòria s'inclouen:

  1. Finançar projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes d'investigació, per tal de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l'aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i contribuir a la creació de nous productes i serveis.
  2. Avançar en la incorporació de coneixements i resultats científic-tècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnològiques, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli, d'acord amb les prioritats establertes en els reptes, la generació d'una massa crítica en R+d+i de caràcter interdisciplinari per a la seva aplicació, transferència, recerca de solucions i generació de resultats tant en les trajectòries tecnològiques i d'innovació de les empreses com en el mercat.
  3. Mobilitzar inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica de país, així com reforçar la capacitat de lideratge internacional del Sistema Espanyol de Ciència Tecnologia i Innovació i dels seus agents, contribuint a millorar la competitivitat del teixit empresarial .

Totes les notícies

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte