Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

18/01/2023 - Informació general

Identifiquen un possible biomarcador de psicosi precoç

El Grup de recerca en Farmacologia Integrada i Neurociències de Sistemes de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques acaba de publicar un estudi a Neurobiology of Disease, en el qual destaca el paper de la proteïna CDK5, com a possible marcador de psicosi precoç. A més a més, aquesta proteïna és modulada pel consum de cànnabis. Això obre la porta a, en el futur, dissenyar possibles tractaments en funció de l'expressió de CDK5

Els nivells més elevats de la proteïna CDK5, que té una important activitat en la regulació de les neurones, pot convertir-se en un biomarcador de psicosi precoç, segons un estudi d'investigadores del Grup de Recerca en Farmacologia Integrada i Neurociències de Sistemes i del Grup de recerca en Neuroimatge en Trastorns Mentals de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), que ha publicat la revista Neurobiology of Disease. La psicosi és una condició clínica que afecta l'estat mental, les relacions i la conducta i que es caracteritza per una pèrdua de contacte amb la realitat, amb presència d'alteracions en la percepció, la cognició, la conducta i les emocions. De manera important, cal tenir en compte que el consum de cànnabis incrementa per dos el risc de patir un episodi psicòtic i, per tant, és rellevant estudiar l'impacte d'aquesta substància a la malaltia.

En aquest treball, l'equip investigador va reclutar dos grups de pacients amb un primer episodi psicòtic, un grup de consumidors de cànnabis i un altre de no consumidors. L'estudi ha permès confirmar que les persones que han patit un primer episodi psicòtic havent fumat cànnabis presenten diferències en l'expressió de la proteïna CDK5 respecte a aquelles que no havien consumit. Com apunta la Dra. Patricia Robledo, coordinadora de l'estudi i una de les autores del treball, "hem trobat en cèl·lules humanes i en el cervell de models animals de psicosi que la proteïna CDK5 podria ser un indicador de psicosi precoç i que està modulada pel cànnabis".

Equip investigador.

Estudis anteriors d'aquest grup de recerca ja assenyalaven canvis en els nivells d'expressió de la proteïna CDK5 en pacients amb molts anys de tractament amb antipsicòtics en funció del consum de cànnabis. Aquests resultats indicaven que CDK5 pot ser un marcador d'aquesta malaltia. Per a evitar els efectes de la medicació, en aquest treball, l'equip de l'IMIM-Hospital del Mar ha analitzat l'expressió de CDK5 en pacients amb psicosi sense tractament.

L'equip investigador ha treballat amb mostres del neuroepiteli olfactiu dels pacients, un teixit accessible i amb una connexió directa amb el cervell, la qual cosa el converteix en idoni per a estudiar biomarcadors de trastorns psiquiàtrics. Això els va permetre comprovar com els nivells de CDK5 eren més elevats en les persones que no havien consumit cànnabis abans de l'episodi psicòtic. A més, els símptomes també eren diferents entre els dos grups de pacients. Aquests resultats es van poder validar en mostres cerebrals d'un model animal de psicosi en ratolins. Els resultats indiquen que els nivells d'aquesta proteïna poden funcionar com un indicador precoç de psicosi.

La investigadora principal d'aquest treball, Marta Barrera-Conde, explica que aquests resultats mostren que "la proteïna CDK5 està diferenciant la població de persones amb psicosi", ja que no tenen el mateix perfil biològic els que fumen cànnabis respecte als que no. Això pot permetre, en el futur, "buscar dianes terapèutiques i adaptar els tractaments de forma més precisa en funció dels nivells d'aquesta proteïna detectats en els pacients".  Aquest treball és un dels primers a indicar un possible marcador en aquesta patologia, ja que sempre ha estat complicat separar l'efecte del cànnabis en els malalts i la seva interacció sobre el tractament farmacològic. La troballa és rellevant perquè hi ha evidències científiques que mostren que quan més ràpid es detecti, s'avaluï i es tracti a les persones que presenten una psicosi, el pronòstic es pot millorar.

Article de referència

Barrera-Conde M, Veza-Estévez E, Gomis-Gonzalez M, Garcia-Quintana J, Trabsa A, Martínez-Sadurní L, Pujades M, Perez V, de la Torre R, Bergé D, Robledo P. Role of cyclin-dependent kinase 5 in psychosis and the modulatory effects of cannabinoids. Neurobiol Dis. 2022 Dec 5;176:105942. doi: 10.1016/j.nbd.2022.105942. Epub ahead of print. PMID: 36473591.

Totes les notícies

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte