Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Agenda

21/05/2024

“La transferència d'evidència en salut mental a polítiques interdepartamentals: El Pacte Nacional de Salut Mental.”

Sala Xipre a les 13:00 h

Us convidem al pròxim Seminar organitzat pel Programa recerca en Epidemiologia i Salut Pública (EPISAP), que tindrà lloc el dimarts 21/05/2024 a les 13:00 h. El títol serà "La transferència d'evidència en salut mental a polítiques interdepartamentals: El Pacte Nacional de Salut Mental." i anirà a càrrec de Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental, adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, i llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma (UAB). I Josep Lluís de Peray, assessor del Pacte Nacional de Salut Mental i consultor en Salut Pública,i licenciat en Medicina i cirurgia, Medicina familiar i comunitaria, i salut pública.

La interdepartamentalitat com a estratègia imprescindible per fer una bona i efectiva atenció a la salut mental comunitària i des d'una perspectiva integral i integrada.We invite you to the next Seminar organized by the Epidemiology and Public Health Research Program (EPISAP), which will take place on Tuesday 21/05/2024 at 13:00 h. The title will be "La transferència d'evidència en salut mental a polítiques interdepartamentals: El Pacte Nacional de Salut Mental." and will be directed by Magda Casamitjana, Director of the National Mental Health Pact, attached to the Department of the Presidency of the Generalitat de Catalunya, and holds a degree in Catalan Philology from the Autonomous University (UAB). And Josep Lluís de Peray, advisor to the National Mental Health Pact and consultant in Public Health, holds degrees in Medicine and Surgery, Family and Community Medicine, and Public Health.

Interdepartmental collaboration as an essential strategy for providing good and effective community mental health care from a comprehensive and integrated perspective.

Pòster

More events

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Legal Notice and Privacy Policy | Cookie Policy | Site Index | Accessibility | Find Us | Contact