Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Agenda

28/11/2023

Sensibilidad central a la hormona tiroidea y diabetes

Virtual a les 12:00h

Us convidem al pròxim Hospital del Mar Research Institute Seminar organitzat pel Programa d'Epidemiologia i Salut Pública, que tindrà lloc el martes 28/11/2023 a les 12:00 h. El títol serà "Sensibilidad central a la hormona tiroidea y diabetes" i anirà a càrrec del Dr. Martín Laclaustra Gimeno. Professor Titular Universitat de Saragossa, metge investigador, especialista en Medicina Interna, IIS de Aragó, Hospital Universitari Miguel Servet. Investigador principal del grup Sistema cardiovascular, metabolisme i diagnòstic precoç de la Comunitat d'Aragó.


We invite you to the upcoming Hospital del Mar Research Institute seminar organized by the Epidemiology and Public Health Program, which will take place on Tuesday, 28/11/2023, at 12:00h. The title of the seminar will be "Sensibilidad central a la hormona tiroidea y diabetes" and it will be presented by Dr. Martín Laclaustra Gimeno. Full Professor
University of Zaragoza, medical researcher, specialist in Internal Medicine, IIS de Aragón, Miguel Servet University Hospital.
Principal investigator of the Cardiovascular cardiovascular system, metabolism and early diagnosis of the Community of Aragon.

Poster

Link to access

More events

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Legal Notice and Privacy Policy | Cookie Policy | Site Index | Accessibility | Find Us | Contact