Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

16/11/2010 - Informació general

Rellevants avenços sobre la capacitat del sistema immunitari humà per fer front al citomegalovirus

El treball s'ha publicat a la revista Blood, en l'edició en línia de finals d'octubre.

Un estudi dirigit per Miguel López-Botet, director de l'IMIM (Institut de Recerca de l'Hospital del Mar) i coordinador del Laboratori d'Immunologia del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS), ha identificat els receptors implicats en el desencadenament de l'activitat citotòxica de les cèl·lules NK (natural killers) humanes davant de cèl·lules dendrítiques infectades pel Citomegalovirus humà (HCMV). El treball s'ha publicat a la revista Blood, en la seva edició avançada en línia de finals d'octubre.

L'estudi desenvolupat per Giuliana Magri, investigadora principal i doctorand del laboratori d'Immunologia del CEXS, demostra per primera vegada que les cèl·lules NK poden reconèixer, activar-se i matar les cèl·lules dendrítiques infectades per HCMV, superant els mecanismes d'immunoevasió desenvolupats pel virus.

Allò que proporciona fortalesa a aquest estudi, desenvolupat en el marc d'un programa europeu Marie Curie, en col·laboració amb diversos investigadors d'Itàlia, Alemanya i els EUA, és el fet que, per primera vegada, es demostra la capacitat de les cèl·lules NK humanes de respondre davant de cèl·lules dendrítiques infectades per HCMV en un sistema autòleg i n'identifica els receptors implicats, aportant informació molt valuosa sobre la infecció per HCMV.

En efecte, els autors de l'estudi han desenvolupat un model d'infecció per HCMV de cèl·lules dendrítiques humanes i el posterior co-cultiu in vitro d'aquestes cèl·lules infectades amb cèl·lules NK purificades de la sang del mateix individu. Emprant aquest sistema experimental, els autors han pogut avaluar les conseqüències de la interacció entre les dues cèl·lules i han pogut identificar els receptors Nkp46 i DNAM-1, com els receptors de les cèl·lules NK que disparen la maquinària citolítica que produirà la mort de les cèl·lules dendrítiques infectades per HCMV.

Dins el sistema immunitari, les cèl·lules NK estan especialitzades en el reconeixement i l'eliminació de les cèl·lules infectades per diferents patògens. Aquestes cèl·lules contenen grànuls citotòxics que s'alliberen i produeixen la mort de la cèl·lula infectada. Així, les cèl·lules NK, participen directament en el control de les primeres etapes de les infeccions, a més de modular el desenvolupament de la fase adaptativa de la resposta immunitària, mitjançant la secreció de citocines pro-inflamatòries.

Una infecció que sovint passa desapercebuda

El Citomegalovirus humà (HCMV) és un virus de la família dels herpesvirus d'elevada prevalència, fins al punt que un 85% de la població adulta està infectada per HCMV.

En individus sans, el sistema immunitari pot controlar la infecció pel Citomegalovirus, tot i les múltiples estratègies desenvolupades pel virus, per evadir-ne el control. El resultat de la complexa relació que s'estableix entre el virus i el sistema immunitari és l'assoliment d'una infecció persistent, que cursa alternant períodes de latència amb reactivacions del cicle lític viral, que generalment passen clínicament desapercebudes.

Una infecció que esdevé greu en determinats casos

Tanmateix, en individus que presenten un sistema immunitari compromès, com en el cas de pacients que com a conseqüència d'un trasplantament reben un tractament immunosupressor, en els malalts de la SIDA o durant les infeccions congènites per HCMV, les infeccions pel citomegalovirus generen patologies greus. A més, la infecció crònica per HCMV s'ha associat a l' envelliment del sistema immunitari i es considera un factor de risc en patologies inflamatòries com l'aterosclerosi.

Treball de referència:

Giuliana Magri, Aura Muntasell, Neus Romo, Andrea Sáez-Borderías, Daniela Pende, Daniel E. Geraghty, Hartmut Hengel, Ana Angulo, Alessandro Moretta and Miguel López-Botet (2010), " NKp46 and DNAM-1 NK cell receptors drive the response to human cytomegalovirus infected myeloid dendritic cells overcoming viral immune evasion strategies", Blood, prepublished online October 28, 2010; DOI 10.1182/blood-2010-08-301374.

Totes les notícies

Contacte

Servei de Comunicació:
Marta Calsina Freixas(ELIMINAR)

Tel:
(+34) 93 316 06 80

Doctor Aiguader, 88
08226 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte