IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Politica de qualitat

El MARBiobanc ha definit com a objectius més importants l’obtenir, custodiar i disposar de mostres biològiques i d’informació associada de manera que sigui d’interès per a la comunitat científica. També, quan sigui necessari, obtenir i custodiar subproductes de les mostres (cèl·lules, material genètic,etc) de la màxima qualitat, atendre i gestionar les sol·licituds de mostres aprovades pels comitès externs ètic i científic i, quan es produeixin, atendre les sol·licituds dels donants d’accés, rectificació o revocació i facilitar-los la informació requerida. Atenent aquest principis, la política de qualitat del MARBiobanc consisteix en:

  • Impulsar la millora continua dels seus serveis, procurant l’augment de la satisfacció dels investigadors i l’atenció als donants o participants dels seus bancs de mostres mitjançant l’establiment d’un sistema de gestió de Qualitat basat en la norma ISO 9001:2008. 
  • Establir una sistemàtica de planificació, implantació, avaluació i revisió de Qualitat que permeti prevenir problemes, corregir defectes de funcionament i obtenir millores constants. 
  • Dedicar els mitjans necessaris a la vigilància tecnològica per a adaptar-se a les necessitats canviants de la recerca biomèdica. 
  • Establir anualment uns objectius de qualitat específics, i facilitar al seu personal els recursos, informació i formació pràctica necessaris per a la seva consecució. 
  • Afavorir la motivació del personal i la participació dels investigadors usuaris per aconseguir millorar l’eficiència i excel·lència en la prestació dels serveis. 
  • Acompliment dels requisits legals i reglamentaris associats a les seves activitats.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte