IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Com sol·licitar mostres

Els investigadors interessats en les mostres del MARBiobanc hauran de fer arribar el formulari de sol·licitud de mostres degudament emplenat a la secretaria del MARBiobanc i adjuntar la documentació següent:

  • Projecte i justificació detallada del la necessitat de mostres (nº i quantitat de mostra)
  • Informe Comitè Ètic de la institució sol.licitant i del Comitè Científic si s’escau
  • Documentació acreditativa del finançament del projecte

Una vegada rebuda la sol·licitud, el MARBiobanc la trametrà als comitès externs del Biobanc: Comitè Ètic i Comitè Científic.

En cas d’acceptació de la sol·licitud, se signarà un conveni de transferència de mostres (MTA) entre els dos centres. Un cop signat el conveni es realitzarà l’enviament de les mostres. En cas que el sol·licitant sigui un investigador principal de l’Hospital del Mar o Parc de Salut Mar i hagi de processar les mostres en el Parc de Salut Mar no caldrà signar aquest conveni.

Formulari sol·licitud mostres

Un cop emplenat el formulari cal enviar-lo per correu electrònic al MARBiobanc (marbiobanc(ELIMINAR)@imim.es)

Tarifes

Les mostres emmagatzemades en el biobanc són cedides a títol gratuït a tercers que les requereixin amb fins de recerca biomèdica. Es fan repercutir en la cessió de cada mostra els costos d’obtenció, manteniment, manipulació, enviament i altres despeses de naturalesa semblant relacionades amb les mostres.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte