IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Banc mostres patologies pulmonars (Plataforma Biobanco Pulmonar)

Característiques de la col·lecció

És una col·lecció de mostres de teixit pulmonar e informació clínica rellevant obtinguda en pacients que han de ser sotmesos a una intervenció de cirurgia de resecció pulmonar per motius assistencials. La col·lecció inclou mostres de teixit pulmonar, però pot incloure altres mostres biològiques associades (sang, plasma, esput, rentat bronco-alveolar). 

Criteris d’inclusió

Criteris d’elegibilitat del pacient: Qualsevol pacient que tingui una indicació clínica de cirurgia de resecció pulmonar serà elegible per formar part del Banc.

Criteris d’inclusió:  Els pacients elegibles pel reclutament han de complir els següents criteris: 

Ser candidat a un dels següents processos quirúrgics: 

  1. Biòpsia pulmonar - Cirurgia de càncer de pulmó - Cirurgia reducció de volum pulmonar - Cirurgia de resecció no neoplàsica - Trasplantament 
  2. Signar el consentiment informat.

Criteris d’exclusió:  Els pacients que reuneixin una de les següents característiques seran exclosos del procediment de reclutament: 

  1. Negativa a participar o a signar el consentiment informat. 
  2. Presència de infecció pulmonar activa. 

Tipus de mostra que es recullen 

  • Teixit de tots els pacients
  • Altres mostres associades:  Si és possible, i el donant així ho autoritza, es podran obtenir altres mostres biològiques associades al teixit pulmonar (sang, plasma, sèrum, rentat broncoalveolar, esput, etc). En qualsevol cas se seguiran protocols normalitzats. 

Finalitat i interès científics

Proveir bioespecímens i dades de qualitat a investigadors nacionals i internacionals per tal de promoure la investigació biomèdica translacional. Col.laborar en la millora del diagnòstic i elñ tractament de les malalties respiratòries. 

Informació associada a les mostres

Les dades mínimes associades a cada mostra són: edat, sexe i patologia.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte