IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Banc ADN malalties oncològiques

Característiques de la col·lecció

Col·lecció de mostres de material biològic excedent de les proves diagnòstiques de pacients diagnosticats d’alguns dels tumors més prevalents a la població espanyola: tumors sòlids (colorrectal, mama, escamós de cap i coll, pulmó, pròstata) i tumors hematològics (leucèmia limfocítica crònica, síndrome mieloproliferativa crònica, leucèmia aguda i limfoma no-Hodgkin), així com les corresponents dades associades. 

Criteris d’inclusió

Criteris d’elegibilitat del pacient: Els pacients elegibles pel reclutament han de complir els següents criteris: 

  1. Estar diagnosticat d’alguna de les patologies tumorals més prevalents a la població espanyola segons les definicions estandarditzades i guies de Societats científiques internacionals i tenir una indicació clínica de presa de biòpsia o exèresi (cirurgia menor o major).
  2. Signar el consentiment informat.

Tipus de mostra que es recullen

Mostres tumorals (biòpsies, citologies, sang perifèrica, moll de l’os,...) de les quals s’extreu l’ADN.

Finalitat i interès científics

Crear un banc d’ADN amb mostres procedents de pacients oncològics, posar-les a disposició de la comunitat científica per tal de facilitar, promoure i desenvolupar la investigació científica nacional i internacional sobre l’evolució humana, la diversitat genètica/genòmica en relació al càncer, la gènesi d’aquesta malaltia i el seu tractament.

La finalitat específica és:

  • Crear un biobanc on es puguin emmagatzemar i posar a disposició de la comunitat científica mostres de diverses entitats tumorals corresponents a tumors sòlids i hematològics.
  • Realitzar un biodipòsit de mostres d’ADN extret de mostres recollides i emmagatzemades.
  • Crear de forma paral·lela un biodipòsit de mostres de sèrum com eina útil per a futures anàlisi proteòmiques. 

Informació associada a les mostres

Les dades mínimes associades a cada mostra són: edat, sexe i patologia.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte