IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Banc ADN malalties cardiovasculars

Característiques de la col·lecció

Col·lecció de mostres de les malalties cardiovasculars més prevalent a la població espanyola: infart de miocardi, hipertensió, fibril·lació auricular, ictus e insuficiència cardíaca, així com les dades associades. 

Criteris d’inclusió

Criteris d’elegibilitat del pacient: Els pacients elegibles pel reclutament han de complir els següents criteris: Estar diagnosticat d’alguna de les següents patologies segons les definicions estandarditzades i guies de Societats científiques internacionals: 

  • Infart agut de miocardi: s’utilitza la definició proposada per AHA Council on Epidemiology and Prevention, the World Heart Federation Council on Epidemiology and Prevention, the European Society of Cardiology Working Group on Epidemiology and Prevention, the Centers for Disease Control and Prevention and the National Heart, Lung and Blood Institute (Luepker RV, et al. Circulation 2003;108(20)2543-9).Aquesta definició està basada en biomarcadors de necrosis, electrocardiograma i símptomes. 
  • Ictus: s’utilitza la definició i la classificació proposada pel grup de treball en malalties cerebrovasculars de la ‘Sociedad Española de Neurología’ (Arboix A, et al. Neurologia 1998;Sup 3:3-10). 
  • Insuficiència cardíaca: existeixen diferents criteris diagnòstics. En aquesta col·lecció s’inclouen donants que compleixin els criteris C i D proposats pel American College of Cardiology/American Heart Association i descrits com: cardiopatia estructural i símptomes previs o presents d’insuficiència cardíaca (Grau C); i cardiopatia estructural avançada amb símptomes d’insuficiència cardíaca en repòs (Grau D) (Hunt SA, et al. J Am Coll Cardiol 2001;38:2101-13).
  • Hipertensió arterial: s’inclou la hipertensió arterial essencial, primària o idiopàtica definida com pressió arterial sistòlica ≥ 140 mmHg o diastòlica ≥90 mmHg. 
  • Fibril·lació auricular: arritmia supraventricular caracteritzada per l’activitat elèctrica auricular descoordinada amb deteriorament de la funció mecànica auricular (Fuster V et al. Circulation 2006;114:e257-354). S’inclouen casos de fibril·lació auricular sense cardiopatia estructural associada (anomenada fibril·lació auricular aïllada). 
  • Signar el consentiment informat. 

Tipus de mostra que es recullen

ADN de malalties cardiovasculars 

Finalitat i interès científics

Facilitar l’apropament al coneixement de l’univers genètic de la població resident a Espanya així com la seva predisposició a patir malalties cardiovasculars facilitant d’aquesta manera el coneixement envers: 

  • Quins gens influeixen en el desenvolupament de malalties o protegeixen enfront les mateixes. 
  • Quines malalties estan influenciades per l’ambient en el que viu l’individu. 
  • Quins gens influeixen el l’eficàcia/resistència a tractaments específics. 

Informació associada a les mostres

Les dades mínimes associades a cada mostra són: edat, sexe i patologia.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte