IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Neurovascular Jaume Roquer

Tornar

INNOVACIÓ, TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT, VIABILITAT

Incloem en els nostres projectes enfocaments innovadors com l'enfocament d'aprenentatge automàtic/intel·ligència artificial, especialment en convergència genòmica, genòmica integradora i dades de contaminació. Aquests projectes també tenen com a objectiu proporcionar informació sobre vies metabòliques conegudes i noves i ajudar a identificar noves dianes terapèutiques potencials, mecanismes d'intervenció i nous marcadors de pronòstic o de resposta al tractament. Sens dubte, pot portar a canvis en les decisions clíniques i en la identificació d'aquells pacients que es beneficiarien millor d'una profilaxi intensiva dels factors de risc vascular, contribuint al desenvolupament de la medicina personalitzada.

Aquests projectes enfocats a determinar l'edat biològica i l'edat biològica/ cronològica diferencial a través de l'anàlisi epigenètic poden representar, especialment, una eina revolucionària en un futur proper per monitoritzar l'efecte dels hàbits de vida i la profilaxi dels factors de risc vascular , i també per predir el pronòstic i l'evolució clínica.

El nostre grup també compta amb un Departament de Comunicació actiu en la institució que ajuda en la difusió dels nostres troballes.

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte