De La Torre Fornell, Rafael
Director de Programa
Grup de recerca en farmacologia integrada i neurociència de sistemes