IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

05-07-2017

Tècnic/a de recerca (Diplomatura en infermeria o grau equivalent).

Ref.:
FIMIM1775-CARRION
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Jose Antonio Carrion Rodriguez
Títol del projecte
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Evaluating the Safety and Efficacy of Selonsertib in Subjects with Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) and Bridging (F3) Fibrosis (GS-US-384-1943) (Ref.: 11262)
Grup / Servei
Grup de recerca hepatològica
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà en el grup de recerca hepatològica (Programa de recerca en processos inflamatoris i cardiovasculars) per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
La persona seleccionada durà a terme tasques pròpies d'infermeria i es responsabilitzarà de la inclusió dels pacients, de la informatització de les dades recollides i de la monitorització durant la durada de l'estudi
Formació
Grau en infermeria o titulació equivalent.
Experiència
Es requereix experiència en tasques d'infermeria en general (extraccions, seguiments de pacients, ...), es tindrà en consideració experiència com a "data manager" i participació en assaigs clínics.
Coneixements
Imprescindible tenir coneixements d'anglès i ofimàtica.
Contracte
Projecte de Recerca 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada parcial (20 hores/setmana). 13992.02 € bruts anuals Agost 2017

Formulari d'inscripció

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte