IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Treballa amb nosaltres

19-01-2022

Tècnic/a de recerca (Diplomatura en infermeria o grau equivalent).

Ref.:
FIMIM2388-MARIN
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Judith Marin Corral
Títol del projecte
Uniendo la humanización de los cuidados intensivos y la terapia mediante espacios azules: ensayo aleatorizado controlado (PI21/00034) (Ref.: 14306)
Grup / Servei
Grup de recerca en patologia crítica
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca en patologia crítica (Programa de Recerca Clínica Translacional).
Tasques que realitzarà
Evaluació de l'impacte de les intervencions dins del programa "humanització de vigilància intensiva" en pacients crítics i desenvolupament de la part metodològica de l'estudi sota la supervisió directa dels investigadors principals.
Formació
Diplomatura en infermeria o grau equivalent.
Experiència
Cura intensiva i maneig de pacients crítics.
Coneixements
Coneixement sobre mesures de suport respiratori i maneig clínic del pacient crític. Es necessita motivació per a la recerca, empatia amb el pacient críticament malalt i la capacitat de pensar en preguntes. Domini del paquet office i coneixements d'anglès a nivell mitjà.
Informació addicional
L'import del cost de la contractació està subvencionat per l'Institut de Salut Carlos III.Aquesta subvenció podrà ser cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, 'Una manera de fer Europa'. En base a la nova reforma laboral (Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre), la modalitat contractual s'ajustarà a aquesta reforma.
Contracte
Projecte de Recerca 12p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada parcial (20 hores/setmana). 9014.80 € bruts anuals Febrer 2022

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya, a excepció de les ofertes per posicions predoctorals.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte