IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Treballa amb nosaltres

27-10-2021

Tècnic/a de recerca (Grau en enginyeria informàtica o titulació equivalent).

Ref.:
FIMIM2339-MÁRQUEZ
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Alberto Márquez Colomé
Títol del projecte
Roche NAVIFY Tumor Board Solution Reference Site Subscription Agreement. (Ref.: 13409)
Grup / Servei
Grup de recerca Hospital
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca Hospital (Programa Hospital).
Tasques que realitzarà
Integració del HIS utilitzant Intersystems HealthShare.
Formació
Grau en enginyeria informàtica o titulació equivalent.
Experiència
Experiència professional acreditada, mínima de 3 anys, com a programador/a. Experiència en llenguatges orientats a objectes (ex. .NET, Java, Typescript, etc) amb us intensiu de classes i interfícies.
Coneixements
Experiència en motor d’integració Ensemble/HealthShare (InterSystems). Experiència en entorn Cache (InterSystems). Experiència professional acreditada dins l'entorn sanitari. Coneixements en missatgeria HL7 o FHIR. Coneixements en el disseny de models de Base de dades cliniques. Experiència en metodologies Agile, Eines de versionat o continuous delivery.
Informació addicional
En base a la nova reforma laboral (Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre), la modalitat contractual s'ajustarà a aquesta reforma.
Contracte
Projecte de Recerca 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 36847.02 € bruts anuals Novembre 2021

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya, a excepció de les ofertes per posicions predoctorals.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte