IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

09-03-2021

Investigador/a (Doctorat en els camps de biologia o bioinformàtica).

Ref.:
FIMIM2247-SANTPERE
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Gabriel Santpere Baró
Títol del projecte
Taxonomía de la unión de factores de transcripción en el genoma completo de primates para el estudio de especializaciones del cerebro humano en salud y en enfermedad (PID2019-104700GA-I00) (Ref.: 13184)
Grup / Servei
Grup de recerca en genòmica evolutiva
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca en genòmica evolutiva (Programa de recerca en informàtica biomèdica).
Tasques que realitzarà
Anàlisi de genòmica funcional i del risc genètic de desordres neuropsiquiàtrics emprant dades òmiques a nivel de teixit i de “single-cell”.
Formació
Doctorat en els camps de biologia o bioinformàtica.
Experiència
Experiència en programació, estadística, single-cell, transcriptòmica, epigenòmica, evolució molecular.
Coneixements
Coneixements en neurociència i/o genòmica comparativa es valorarà positivament.
Informació addicional
L'import del cost de la contractació està subvencionat per l'Agència Estatal d'Investigació.
Contracte
Projecte de Recerca 12p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 30951.44 € bruts anuals Abril 2021

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya, a excepció de les ofertes per posicions predoctorals.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte