IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

18-02-2021

Investigador/a de recerca (Doctorat/da en medicina.)

Ref.:
FIMIM2238-PASCUAL
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Julio Pascual Santos
Títol del projecte
A Pivotal Phase 3 Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of Clazakizumab for the Treatment of Chronic Active Antibody-Mediated Rejection in Kidney Transplant Recipients (VKTX01) (Ref.: 13110)
Grup / Servei
Grup de recerca en nefropaties
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca en nefropaties (Programa de Recerca Clínica Translacional).
Tasques que realitzarà
Extracció ADN-ARN i proteïnes a partir de teixit de ratolí i cèl·lules en cultiu, realitzarció de tècniques de Wester Blot, immunohistoquímiques i PCR i tècniques d'activitats enzimàtiques.
Formació
Doctorat/da en medicina.
Experiència
Experiència en les tasques descrites anteriorment.
Coneixements
Imprescindible anglès nivell alt i informàtica a nivell ofimàtic. Coneixements tècnics d'acord amb la seva formació universitària requerida.
Contracte
Projecte de Recerca 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 23213.39 € bruts anuals Març 2021

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya, a excepció de les ofertes per posicions predoctorals.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte