IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

18-02-2021

Investigador/a (Doctorat/da en Medicina. Es valorarà un Grau en biotecnologia).

Ref.:
FIMIM2240-CRESPO
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Marta Crespo Barrio
Títol del projecte
Estudio multicéntrico, aleatorizado, parcialmente ciego, con control activo, de 12 meses de duración para evaluar la eficacia, seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de un anticuerpo monoclonal anti-CD40, CFZ533, en receptores de trasplante de riñón de novo y de mantenimiento (CIRRUS I). (CCFZ533A2201) (Ref.: 12415)
Grup / Servei
Grup de recerca en nefropaties
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca en nefropaties (Programa de Recerca Clínica Translacional).
Tasques que realitzarà
La persona seleccionada portarà a terme la gestió, avaluació i seguiment dels pacients participants en l’estudi. Així mateix, realitzarà la gestió de les bases de dades i donarà suport en tasques de laboratori d’immunotrasplant.
Formació
Doctorat/da en Medicina. Es valorarà un Grau en biotecnologia.
Experiència
Els candidats hauran de tenir experiència en inmunologia i coneixement de tècniques de laboratori, citometria de fluxe, PCR (...).
Coneixements
Nivell d'anglès fluid i amb coneixements informàtics d'Office i Internet (nivells d'usuari).
Contracte
Projecte de Recerca 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 23213.39 € bruts anuals Març 2021

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya, a excepció de les ofertes per posicions predoctorals.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte