string(64) "https://intraweb.imim.es/exportacions/ofertes_contractes?id=1520" Ofertes de treball - IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

10-03-2020

Tècnic/a de recerca (Llicenciatura/Grau en Ciències de la Salut (Biologia, Farmàcia, Biotecnologia,... )).

Ref.:
FIMIM2123-ALBANELL
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Joan Albanell Mestres
Títol del projecte
Ensayo en fase III, internacional, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de durvalumab o durvalumab y tremelimumab como tratamiento de consolidación en pacientes con cáncer de pulmón microcítico con enfermedad limitada en estadio I-III que no han progresado después de un tratamiento concomitante de quimiorradioterapia (ADRIATIC). (D933QC00001) (Ref.: 12565)
Grup / Servei
Grup de recerca en teràpia molecular del càncer
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà en el grup de recerca en terapia molecular del càncer (Programa de Recerca en Càncer) per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
Suport en la coordinació de l'assaig clínic, atenció a la visita d'inici, complimentació del quadern de recollida de dades, programació de proves complementàries (TAC, ecocardiograma, analítiques, etc), resolució de queries, suport tècnic als oncòlegs en el seguiment dels procediments establerts pel protocol de l'assaig, redacció de SAEs, enviament d'imatges radiològiques a lector central i centrifugació de tubs d'analítiques centrals i posterior enviament.
Formació
Llicenciatura/Grau en Ciències de la Salut (Biologia, Farmàcia, Biotecnologia,... )
Experiència
És imprescindible tenir experiència prèvia en les tasques anteriorment descrites per un període mínim de 2 anys. Es valorarà positivament tenir formació en assajos clínics d'oncologia.
Coneixements
Es requereixen bon nivell d'anglès i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari. Imprescindible formació en Investigació Clínica, GCP, es valorarà tenir coneixements en patologia oncològica.
Informació addicional
Es requereix una persona amb capacitat de treball en equip en entorn hospitalari i amb pacients oncològics. Es valorarà positivament haver treballat en un servei d'oncologia i/o hematologia.
Contracte
Projecte de Recerca 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 29769.32 € bruts anuals Març 2020

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte