string(64) "https://intraweb.imim.es/exportacions/ofertes_contractes?id=1499" Ofertes de treball - IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

24-01-2020

Tècnic/a de recerca (Cicle Formatiu de Grau Superior en Laboratori d'Anàlisis i Control de qualitat).

Ref.:
FIMIM2105-VENTURA
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Rosa Ventura Alemany
Títol del projecte
Anàlisi de control de dopatge en atletes i animals en les competicions dels anys 2020 i 2021.
Grup / Servei
Grup de recerca en control del dopatge a l'esport
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Laboratori Antidopatge del Programa de Recerca en Neurociències.
Tasques que realitzarà
La persona seleccionada s'incorporarà al Laboratori Antidopatge per realitzar tècniques d'anàlisis de fàrmacs i metabòlits en fluids biològics: preparació de les mostres, anàlisis per cromatografia. També treballarà en el registre i aliquotatge de mostres.
Formació
Cicle Formatiu de Grau Superior en Laboratori d'Anàlisis i Control de qualitat.
Experiència
Experiència en preparació de mostres. Experiència de treball en entorn ISO17025.
Coneixements
Coneixements bàsics de cromatografía.
Contracte
Obra/Servei finalista 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 18196.53 € bruts anuals Febrer 2020

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte