IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

26-07-2019

Investigador/a (Doctorat en Quimioinformàtica, Modelatge Molecular, Bioinformàtica, o camps d'Informàtica relacionats).

Ref.:
FIMIM2032-MESTRES
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Jordi Mestres López
Títol del projecte
Providing an open collaborative space for digital biology in Europe. (Ref.: 12157).
Grup / Servei
Grup de recerca en farmacologia de sistemes
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà en el Grup de recerca en farmacologia de sistemes (Programa de recerca en informàtica biomèdica) per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
La persona seleccionada contribuirà a les activitats de selecció basada en fragments i reproducibilitat de dades, utilització i impacte per als usuaris del projecte DRIVE i per al desenvolupament de recursos europeus Open Science Cloud (EOSC) per als fluxos de treball de Chemical Biology i Structure Based Drug Discovery per recopilar, consolidar, anotar, i proporcionar dades i fluxos de treball a la comunitat sobre petites molècules i la seva relació biològica i estructural amb les seves macromolècules diana.
Formació
Doctorat en Quimioinformàtica, Modelatge Molecular, Bioinformàtica, o camps d'Informàtica relacionats.
Experiència
Ha de tenir experiència en envasos de programari i eines que aprofitaran els esforços existents al voltant del gestor de paquets per al programari BMS RI (p. Ex. Bioconda) i la tecnologia de contenidor (per exemple, Docker, Singularity) amb referència a estàndards de l'Open Containers Initiative.
Coneixements
La composició i l’execució del flux de treball es basaran en estàndards àmpliament adoptats per a les especificacions del flux de treball (per exemple, el llenguatge de flux de treball comú) per assegurar la interoperabilitat i la reutilització a través d’IRs i coneixements en entorn amb una interfície d’usuari gràfica (per exemple, basada en Galaxy) per donar suport als usuaris finals amb poca o cap experiència en el disseny, la personalització i la implementació de canonades de programari. Anglès fluid.
Contracte
Projecte de Recerca 12p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 22422.98 € bruts anuals Octubre 2019

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte