IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

11-06-2019

Tècnic/a de recerca (Grau en infermeria o titulació equivalent).

Ref.:
FIMIM2016-ARRIOLA
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Edurne Arriola Aperribay
Títol del projecte
Caracterización del Fenotipo de PBMCs en pacientes con Cáncer de Pulmón tratados con Inmunoterapia. (Ref.: 12911)
Grup / Servei
Grup de recerca en teràpia molecular del càncer
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà en el grup de recerca en terapia molecular del càncer (Programa de Recerca en Càncer) per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
La persona seleccionada realitzarà tasques pròpies d’infermeria així com també: processament de mostres de sang (centrifugat, aliquotat i emmagatzematge); processament de sang total per aïllament de PBMCs (peripheral blood mononuclear cells), aquesta tècnica precisa aprenentatge previ que anirà a càrrec de personal del laboratori. Així mateix realitzarà la recollida, processament i emmagatzematge de biòpsies dels pacients de l’estudi. Serà la responsable de l’organització de mostres en congelador -80 i nitrogen líquid i del manteniment de la base de dades de les mostres recollides.
Formació
Grau en infermeria o titulació equivalent.
Experiència
No es requereix.
Coneixements
Es requereixen coneixements bàsics d'anglès i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
Informació addicional
Es busca una persona amb capacitat per treballar en equip, en un entorn hospitalari i amb pacients oncològics.
Contracte
Projecte de Recerca 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada parcial (20 hores/setmana). 13169.19 € bruts anuals Juliol 2019

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte