IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

30-05-2019

Investigador/a (Doctorat en biomedicina o un altre camp relacionat).

Ref.:
FIMIM2011-CERUTTI
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Giuliana Magri
Títol del projecte
Estudio de las respuestas de células plasmáticas de intestino en individuos sanos y en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. (Reg.: RTI2018-093894-B-I00) (Ref.. 12367)
Grup / Servei
Grup de recerca en biologia de les cèl·lules B
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà en el Grup de recerca en biologia de les cèl·lules B (Programa de recerca en processos inflamatoris i cardiovasculars), per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
Estudi del fenotip i la funció de les cèl·lules B en teixits de mucosa intestinal de pacients i en models de ratolí mitjançant citometria de flux, RNAseq, anàlisi de repertori de Immunoglobulines, cultius cel·lulars, mesurament de la producció d'anticossos i altres assajos funcionals. També haurà de planejar experiments, analitzar dades, presentar dades en reunions internacionals i participar en la redacció d'articles i beques.
Formació
Doctorat en biomedicina o un altre camp relacionat.
Experiència
Ha de tenir experiència prèvia amb el maneig del ratolí, preferiblement també amb el maneig de colònies. Es valorarà l'experiència prèvia en immunologia de la mucosa i l'anàlisi de grans dades. També es requereix tenir experiència amb les següents tècniques de laboratori: anàlisi de repertori d'Ig, SIG-SEQ, RT-qPCR, cultius cel·lulars, ELISA, microscòpia confocal i imatges in vivo, immunohistoquímica, citometria de flux i classificació cel·lular amb Ària II. Experiència en les àrees d'Immunologia i/o interaccions hoste-microbi.
Coneixements
Ingles fluido hablado y escrito, así como conocimiento de Word, Excel, Canvas, FlowJo y búsqueda en bases de datos de inmunología. Buscamos candidatos que tengan excelentes habilidades de comunicación y multitarea, estén orientados al equipo, sean críticos, abiertos y pro activos.
Contracte
Projecte de Recerca 12p
Horari Retribució Data d'incorporació
- 25626.35 € bruts anuals Juny 2019

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte