IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

20-05-2019

Tècnic/a de recerca (Grau en infermeria o titulació equivalent. Es valorarà estar en possessió del títol d'especialista en Infermeria de Salut Mental).

Ref.:
FIMIM2007-JUSTICIA
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Víctor Pérez Solà
Títol del projecte
Acció instrumental d'intensificació de professionals de la salut. Professionals d'infermeria (SLT008/18/00019) (Ref.: 12581).
Grup / Servei
Grup de recerca en salut mental
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà al Grup de recerca en salut mental (Programa de recerca en neurociències) per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
Cures i atenció assistencial de pacients amb patologia mental.
Formació
Grau en infermeria o titulació equivalent. Es valorarà estar en possessió del títol d'especialista en Infermeria de Salut Mental.
Experiència
Experiència com a infermera de Salut Mental dins l'àmbit hospitalari.
Coneixements
Bon nivell d'anglès, català i castellà.
Informació addicional
La contractació es durà a terme a l'Hospital del Mar (PSMAR), tenint en compte l'art. 40 de la convocatòria. La incorporació es farà a la resolució de la convocatòria SLT/3104/2018, de 27 de desembre.
Contracte
Suplencia vacances-permisos
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada parcial (32 hores/setmana). 27397.26 € bruts anuals Juny 2019

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte