IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Programa de control de qualitat en ànalisis de drogues d'abús en orina

El Programa de control de qualitat en anàlisis de drogues d'abús en orina (PCQ) està funcionant de forma ininterrompuda des de l'any 1986. És un programa de control de qualitat externa amb una marcada vocació de tipus educatiu.

El Laboratori Coordinador és el Laboratori de Serveis Analítics del Grup de Bioanàlisi i Serveis Analítics del Programa de Neurociències de l'IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques) de Barcelona. Des de novembre de 2000, el Laboratori Coordinador és un laboratori d'assaig acreditat per l'ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), segons els criteris de la norma EN 45001 i Guia ISO 25. Des de març de 2002 està acreditat com a laboratori d'assaig segons ISO 17025 per a les anàlisis de drogues i fàrmacs en fluids biològics, incloent vuit procediments quantitatius per a la determinació de drogues d'abús en orina. El PCQ treballa sota els requisits de la Guia ISO 43 (Assaigs d'aptitud mitjançant comparacions interlaboratori).

Una valoració del tipus de resultats (qualitatius de cribratge i d'identificació específica de substàncies i quantitatius) que informen als laboratoris participants permet agrupar-los en dues categories:

  • Laboratoris que realitzen anàlisis de cribratge de grups de substàncies de les mostres de referència, en general per mètodes analítics de tipus immunològic.
  • Laboratoris que addicionalment al cribratge de grups de substàncies, realitzen anàlisis d'identificació de les substàncies presents en les orines control, i en ocasions, la seva quantificació.

Aquesta classificació dels laboratoris en base al tipus d'anàlisi que realitzen no es aliena al tipus d'activitat que realitzen els laboratoris en els àmbits clínics i mèdic-legals que tenen uns requeriments en quant a la qualitat dels resultats diferents. Així s'ofereixen en paral·lel dos tipus de participació en el PCQ escollint cada laboratori aquella opció que millor s'adapti a les seves necessitats.

La participació en el PCQ comporta uns costos que són sufragats pels laboratoris. Com a contrapartida, els serveis que s'ofereixen inclosos en els drets d'inscripció són els següents:

  • Lliurament de forma periòdica d'orines control per a la seva anàlisi pels laboratoris participants. Aquestes inclouen tant orines carregades amb substàncies de referència com orines de pacients i d'estudis d'excreció realitzats en personal voluntari sa de forma controlada (totes les orines són líquides i han estat sotmeses a un procés d'esterilització).
  • Elaboració d'informes de resultats tant a nivell qualitatiu com quantitatiu.
  • Subministre de patrons de referència per a l'estandardització de tècniques analítiques.
  • Formació i assessorament en tècniques immunològiques i cromatogràfiques per a l'anàlisi de drogues d'abús en orina.

Contacte

Responsable:
Rosa Ventura

Tel:
93 316 05 55

Fax:
93 316 04 99

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte