IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Menú de substàncies i concentracions mínimes a les mostres de control

Anàlisi de cribratge (µg/L) Confirmació d'analits individuals (µg/L)
Grup amfetamines 500 Amfetamina 200
Metamfetamina 200
MDMA 200
MDA 200
MDEA 200
Altres compostos tipus amfetamina 200
Grup benzodiazepines 200 Benzodiazepina específica 100
Grup opiacis 300 Morfina (total) 300
6-monoacetilmorfina 10
Codeïna (total) 300
Metadona i metabòlit 300 Metadona 250
EDDP 250
Propoxifè i y metabòlit 300 Propoxifè o metabòlit 300
Buprenorfina i metabòlit 5 Buprenorfina o metabòlit 5
Grup cocaïna 300 Benzoilecgonina 150
Grup cannabinoides 50 11-nor-9-COOH-D9-THC 15
Grup LSD 1 LSD o metabòlits 1
Grup barbitúrics 200 Barbitúrics específics 150

Abreviatures

  • MDMA= 3,4-metilendioximetamfetamina
  • MDA= 3,4-metilendioxiamfetamina
  • MDEA= 3,4-metilendioxietilamfetamina 11-nor-9-COOH-Δ9-THC= 11-nor-9-carboxi-Δ9-tetrahidrocannabinol
  • EDDP= 2-etilen-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolidina
  • LSD= Dietilamida de l'àcid lisèrgic

Clarificacions addicionals al Menú de Substàncies del PCQ

  1. Recomanacions Grup d'Experts Europeu (Revista de Toxicología, 1997, 14:19).
  2. L'establiment de la presència d'algunes substàncies específiques pot ésser útil per a la correcta interpretació dels resultats. Així el PCQ inclou de forma regular:

6-monoacetilmorfina, codeïna, morfina-3-glucurònid, codeïna-6-glucurònid (concentracions mínimes per a les 4 substàncies 200 µg/l) i compostos relacionats per a opiàcis

ecgonina metil ester per a cocaïna (concentracions mínimes 200 µg/l)

  1. Lliure + conjugada = morfina total (aquesta concentració només pot obtenir-se despr és de la hidròlisi de la mostra).

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte