IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Cartera de serveis Unitat de Recerca Clínica

Pre-inici de l’estudi

 • Disseny del protocol
 • Disseny del Full de consentiment
 • Disseny de CRD
 • Sol·licitud Nº EUDRACT
 • Preparació documentació específica IMP
 • Formulari de sol·licitud europeu
 • Preparació documentació CEIm (idoneïtat instal·lacions, idoneïtat investigadors, CV investigadors, memòries econòmiques, annex VII, ...)
 • Resposta d'aclariments a l'AEMPS i CEIm
 • Gestió de tràmits de pòlissa d'assegurança
 • Gestió pagament Taxa AEMPS
 • Registre a clinicaltrials.gov
 • Elaboració arxiu promotor
 • Elaboració arxiu investigador
 • Elaboració d'arxiu Farmàcia
 • Pla de monitoratge
 • Pla de Farmacovigilància
 • Pla de gestió del projecte
 • Preselecció / Selecció de voluntaris
 • Elaboració de la base de dades
 • Gestió de contractes en EECC multicèntrics
 • Gestió de pòlissa d'assegurança
 • Preparació de teleconferència i reunió investigadors

Durant l’estudi

 • Gestió del projecte (per centre i mes) (excepte unicèntrics)
 • Notificació d'inici a AEMPS i CEIm
 • Notificació de primer pacient reclutat.
 • Preparació, realització i informe visita inici centre
 • Monitorització "on-line" (per centre i any)
 • Preparació, realització i informe visita inici Farmàcia
 • Manteniment arxiu promotor i investigador i Farmàcia durant estudi
 • Gestió econòmica i administrativa del pagament de voluntaris
 • Control i gestió de mostres biològiques
 • Preparació, realització i informe visita de monitorització seguiment
 • Visita de selecció voluntaris en dependències URC
 • Preparació de presentacions i formació a equip investigador
 • Enviament de newsletter / butlletí trimestral.
 • Actualització d'informació de seguretat dels medicaments experimentals durant l'assaig
 • Visites d'inici, seguiment i final de l'assaig als voluntaris per personal mèdic i d'infermeria en les dependències de l'URC
 • Control i gestió de proves complementàries (per centre i any)
 • Gestió de medicació de l'estudi
 • Gestió de dietes
 • Gestió de mostres biològiques (per centre/any)
 • Gestió de dades
 • Gestió d'incompliments
 • Notificació d'incompliments greus a l'AEMPS i a CEIm
 • Gestió de Notificacions de SAE i SUSAR
 • Preparació d'informes anuals
 • Redacció informe anual de seguretat
 • Redacció informe anual DSUR
 • Tramitació d'enviament d'informes anuals de seguretat a AEMPS/CEIm/ CCAA
 • Tramitació d'enviament d'informes anuals a AEMPS/CEIm/CCAA Reconciliació periòdica de SAES

Finalització 

 • Preparació, realització i informe visita tancament per centre
 • Visita de tancament de Farmàcia (comptabilitat i reconciliació de mostres)
 • Gestió de discrepàncies i tancament de la base de dades
 • Notificació de tancament AEMPS i a CEIm
 • Redacció de l'informe final no regulatori
 • Redacció de l'informe final segons ICH
 • Notificació d'últim pacient reclutat AEMPS / CEIm
 • Notificació de tancament de l'assaig AEMPS / CEIm
 • Tramitació d'informe final AEMPS/CEIm/CCAA
 • Registre Resultats a REEC
 • Registre Resultats a clinicaltrials.gov
 • Publicació de resultats

Serveis específics

 • Avaluacions neuropsicològiques (població pediàtrica i adulta)
 • Determinació de genotips i fenotips de proteïnes relacionades amb el metabolisme de fàrmacs i molècules diana (p.e. transportadors de membrana, receptors) en voluntaris sans
 • Laboratori propi de bioanàlisi (HPLC-MS and GC-MS) per a la determinació de fàrmacs i biomarcadors en matrius biològiques
 • Plataforma de Biomarcadors i Metabolòmica (PLABIOMICS)
 • Biomarcadors i tarifes 

Contacte

Responsable:
Ana Aldea(ELIMINAR)

Tel:
93 316 04 90

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte