Notícies http://www.imim.cat/noticies Programa de recerca: Informàtica biomèdica Demostren que el colesterol és fonamental per a la transmissió de senyals en el cervell http://www.imim.cat/noticies/view.php?ID=1000 <p>Un estudi liderat per investigadors de l&#39;Institut Hospital de la Mar d&#39;Investigacions Mèdiques (IMIM) i l&#39;Institut del Centre de Biologia Cel&middot;lular i Molecular del Concejo de Ricerca Scientifica e industrial (CSIR), publicat a la revista <em>Science Advances</em>, mostra, <strong>per primera vegada</strong>, com el <strong>colesterol</strong>, a través d&#39;una forma d&#39;interacció fins ara desconeguda, pot interferir amb la funció d&#39;un receptor important en les membranes de les neurones, el <strong>receptor de serotonina</strong>. Es tracta d&#39;una troballa de gran rellevància, que permet idear noves formes de regular l&#39;activitat d&#39;aquests receptors que, en el futur, podrien donar lloc a fàrmacs per tractar malalties del sistema nerviós central.</p> <p>El colesterol constitueix un dels elements essencials de la membrana de les neurones. En aquestes membranes resideixen també, entre altres proteïnes, els GPCRs (receptors acoblats a proteïnes G). Es tracta d&#39;una àmplia família de proteïnes, a la qual pertany el receptor de serotonina, que actuen com a receptors cel&middot;lulars, detectant senyals i transmetent-les dins de la cèl&middot;lula. Per aquest motiu, la seva funció és clau per a la correcta comunicació entre cèl&middot;lules.</p> 09/09/2021