Notícies http://www.imim.cat/noticies Programa de recerca: Informàtica biomèdica Identifiquen patrons en tuits en espanyol que poden indicar signes de depressió http://www.imim.cat/noticies/view.php?ID=832 <p dir="ltr">Investigadors del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (<a href="http://grib.imim.es/">GRIB</a>) de la Universitat Pompeu Fabra (<a href="https://www.upf.edu/">UPF</a>) i de l&#39;Institut Hospital del Mar d&#39;Investigacions Mèdiques (<a href="https://www.imim.es/">IMIM</a>) han identificat característiques i patrons de comportament en tuits que poden indicar signes de depressió. L&#39;estudi del grup de Recerca en Informàtica Biomèdica Integrada, publicat al <em>Journal of Medical Internet Research</em>, és el primer d&#39;aquest tipus en el qual s&#39;analitzen els tuits en llengua espanyola.</p> <p>La depressió és una <strong>malaltia complexa</strong> i això dificulta la seva detecció en molts casos, complicant el seu diagnòstic i tractament. D&#39;aquí la necessitat d&#39;utilitzar noves estratègies que ajudin el diagnòstic i la monitorització d&#39;aquest trastorn.&nbsp;</p> 05/07/2019 Es publica Journal of Medical Internet Research