Notícies http://www.imim.cat/noticies Programa de recerca: Informàtica biomèdica Un nou mètode computacional per explorar la reutilització de fàrmacs http://www.imim.cat/noticies/view.php?ID=774 <p>El mètode <em>Proximal pathway Enrichment Analysis </em>es pot aplicar per reutilitzar medicaments que es dirigeixen als mecanismes compartits entre diferents malalties, com per exemple l&#39;Alzheimer i la diabetis tipus 2.</p> <p>Investigadors liderats per <strong>Emre Guney</strong> del Grup de Recerca en Informàtica Biomèdica (<a href="http://grib.imim.es/">GRIB</a>), un programa conjunt de la Universitat Pompeu Fabra (<a href="https://www.upf.edu/web/e-noticies/entrevistes/-/asset_publisher/wEpPxsVRD6Vt/content/id/31316793/maximized">UPF</a>) i l&#39;Institut Hospital del Mar d&#39;Investigacions Mèdiques (<a href="https://www.imim.es/">IMIM</a>), han desenvolupat un nou mètode computacional per a <strong>reutilitzar medicaments que es dirigeixen a vies biològiques comunes a més d&#39;una malaltia</strong>. L&#39;estudi ha estat publicat a la revista <em>Pharmaceuticals</em>.</p> <p>Un percentatge important dels fàrmacs comercialitzats no són eficaços als pacients a causa de la complexitat dels processos biològics implicats en les malalties i les diferències genètiques entre les persones. Malgrat els avanços recents, el descobriment de nous tractaments efectius encara és un procés llarg i molt costós econòmicament. Per aquest motiu, la reutilització de medicaments, és a dir, l&#39;ús de fàrmacs existents per a altres malalties, és una alternativa molt interessant per reduir els costos del desenvolupament de fàrmacs.</p> 09/07/2018 Nota emesa per la UPF