IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Portal de transparència

ORGANITZACIÓ

Estructura organitzativa i de funcionament

Alts càrrecs i directius

Empleats públics

Convocatòries: accés i resolució

Representació sindical

ECONÒMIA I FINANCES

Pressupostos

Patrimoni

 • Inventari de bens immobles. NO PROCEDEIX
 • Béns mobles de valor especial. NO PROCEDEIX
 • Gestió de Patrimoni. NO PROCEDEIX
 • Contractació patrimonial. NO PROCEDEIX

Subvencions i ajuts

CONTRACTACIÓ

Contractació pública

Convenis

TERRITORI

 • Plans territorials sectorials. NO PROCEDEIX
 • Informació cartográfica. NO PROCEDEIX
 • Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics i visors i aplicadors. NO PROCEDEIX

LÍNIES D'ACTUACIÓ

Plans i programes generals i sectorials

Auditories dels serveis públics. NO PROCEDEIX

Informació estadística

PROCEDIMENTS JURÍDICS

Normativa. NO PROCEDEIX

 • Normativa sectorial. NO PROCEDEIX
 • Directives, instruccions i circulars. NO PROCEDEIX
 • Normativa en tràmit. NO PROCEDEIX

Règim d'intervenció administrativa

 • Actes amb incidencia sobre el domini públic. NO PROCEDEIX
 • Actes amb incidencia sobre la gestió de serveis. NO PROCEDEIX

Revisió d'actes administratius. NO PROCEDEIX

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública. NO PROCEDEIX

Dictàments. NO PROCEDEIX

Responsable de la informació: Economia i Finances

Període d'actualització: anual

Contacte

IMIM

Tel:
93 316 04 00

Fax:
93 316 04 10

Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte