IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Dinàmica de la cromatina en cèl·lules tumorals Sandra Peiró

Una de les lliçons més importants que hem après en els últims anys és que conèixer la seqüència de l’ADN constitueix només el primer pas per entendre la funció del genoma. Les mutacions són un cas extrem de modulació gènica; la majoria de canvis en la funció del genoma consisteixen en fluctuacions en l'expressió gènica, repressió o activació temporal. Diversos mecanismes modulen la funció del genoma: la disponibilitat de factors de transcripció, les modificacions epigenètiques y, finalment, les variacions en l'organització superior de la cromatina i el posicionament dels gens en el nucli alteren les propietats funcionals de les regions del genoma.

L'existència de mecanismes que modulen la funció dels genomes deixa clar que el veritable coneixement de la funció genòmica requereix la integració del que hem après sobre la seqüència del genoma amb el que encara estem descobrint sobre com es modifiquen els genomes i la importància de com s'organitzen in vivo en el nucli.

No obstant això, existeix encara un gran desconeixement del que està succeint en termes de dinàmica de la cromatina i l'arquitectura 3D de la cromatina en les cèl·lules cancerígenes o en l'adquisició de trets malignes (càncer i EMT).

El nostre principal objecte d'investigació se centra en la caracterització de la dinàmica de la cromatina en el càncer i l'EMT. Concretament, els nostres principals objectius són els següents :

 • Modificacions epigenètiques: en base a les nostres publicacions prèvies , centrarem la nostra atenció en la Histona H3 oxidada( oxH3 )
  • OxH3 en la resposta a lesions a l'ADN ( DDR , per les sigles en anglès ): les nostres dades anteriors suggereixen que les proteïnes oxH3 i LOXL2 podrien exercir una funció en la DDR . Una desregulació d'aquesta via podria estar implicada en l'adquisició de resistència als fàrmacs anticancerígens .
  • Localizació de oxH3 en el genoma.
  • Identificació de lectors de oxH3 : l'existència d'una oxH3 suggeriria que hi ha proteïnes amb especificitat per aquest estat. El reconeixement de oxH3 podria succeir a través de proteïnes de les que se sap que reconeixen les cadenes d'histones no metilades i que per tant semblaria que encara s'han d'identificar noves classes completes de " lectors" histones amb especificitat per H3 oxidada.
  • Membres de la família LOXL com a nova família d'enzims modificadors d'histones
  • Identificació de nous substrats per LOXL2
 • Estructura de la cromatina en 3D : tenim planejat mapejar l'estat tridimensional de la cromatina durant el procés d'EMT i en cèl·lules cancerígenes seguint el mètode Hi- C . Un mètode que és capaç d'identificar interaccions d'una manera genòmica àmplia i no esbiaixada . Combinarem Hi- C amb altres tècniques genòmiques, com el ChIP-seq i RNA-seq .
  • Estat 3D de la cromatina durant l'EMT
  • Estat 3D de la cromatina en les cèl·lules cancerígenes. Postulem que l'arquitectura del cromosoma espacial està associada amb l'adquisició d'alteracions en el nombre de còpies somàtiques (SCNA, per les sigles en anglès) en les cèl·lules cancerígenes .
 • Reutilització de fàrmacs: el principal objectiu d'aquest projecte és trobar possibles fàrmacs capaços d'inhibir l'activitat epigenètica de LOXL2 a través d'un projecte de reutilització de fàrmacs que consisteix a trobar nous usos terapèutics per als fàrmacs existents al mercat.

Últimes publicacions

1. Herranz N, Dave N, Millanes-Romero A, Morey L, Díaz V, Lórenz-Fonfría V, Gutierrez-Gallego R, Jerónimo C, Di Croce L, García de Herreros A and Peiró S. LOXL2 is a Histone H3 K4 deaminase. Molecular Cell (2012). Corresponding author. Cover and a Preview. Més

2. Millanes-Romero A, Herranz N, Loubat J, Iturbide A, Perrera V, Gil J, Jenuwein T, García de Herreros A and Peiró S. Regulation of Heterochromatin Transcription by Snail1/ LOXL2 During Epithelial to Mesenchymal Transition. Molecular Cell (2013). Més

Contacte

Coordinadora:
Sandra Peiró

Tel:
933160434

Fax:
933160410

Dr. Aiguader, 88, 1er pis
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte